Metabolomik

Metabolomik innebär den samtidiga studien av alla små molekyler i ett biologiskt prov. Medan klassisk bioanalys fokuserar på en substans eller grupp av dessa, innebär oriktad eller "global" metabolomik att ingen specifik substans eller grupp i förväg är av särskilt intresse. Metabolomik  brukar därför även beskrivas som hypotesgenererande och leder oftast till uppföljande studier där hypotesen prövas genom exempelvis riktade bioanalytiska analyser.

provrör i laboratorium

Metabolomik är som forskningsområde inte lika välutvecklat som till exempel bioanalys avseende metoder och validering. Därför fokuserar vi mycket av vår forskning på att säkerställa hög datakvalitet och att utarbeta nya och förbättrade metoder. Vi samarbetar även med flera grupper i projekt som bland annat syftar till att förbättra mekanistisk förståelse, prognostik och diagnostik för olika cancerformer.

Metabolik arbetsflöde

KONTAKT

​Jenny Nilsson, DoktorandJenny Nilsson, Doktorand
Institutionen för läkemedelskemi
Jenny.M.Nilsson@uu.se

Fler forskningsområden

Senast uppdaterad: 2022-11-14