I hjärtat av livsvetenskaperna

Kemisk analys är en central del av många discipliner inom livsvetenskaperna. Till exempel är kemiska analysdata av hög kvalitet ofta en förutsättning för beräkning av farmakokinetiska parametrar, som grund för kliniska diagnoser, toxikologiska bedömningar och rättsmedicinska slutsatser. Inom farmaceutisk utveckling krävs kemisk analys för bestämning av bland annat kemisk struktur, renhet och stabilitet.    

I Analytisk farmaceutisk kemi studerar vi kemiska analysprinciper i syfte att öka förståelsen för relevanta fysikalisk-kemiska mekanismer. Kunskapen används i utveckling av känsligare och mer selektiva analysmetoder för komplexa provmaterial. Metoderna används sedan i tvärvetenskapliga samarbetsprojekt där kemisk analys är central i kunskapsinhämtningen.

Vår forskning

BMC i Uppsala
Senast uppdaterad: 2023-09-08