Farmacevtiska doktorandrådet ser fram mot en intensiv vårtermin

2022-02-07

Farmacevtiska doktorandrådet lanserar ett välfyllt program för vårterminen 2022. I kalendariet ryms bland annat den årliga Doktoranddagen som planeras att hållas den 29 april där doktorander från både farmacevtiska och medicinska fakulteten välkomnas att delta. Utöver detta kommer även fakultetsmöten, inval av ny styrelse samt en Pub Quiz tillsamamns med medicinska doktorandrådet att anordnas.

Farmaceutiska Doktorandrådets styrelse 2022/23
Farmaceutiska Doktorandrådets styrelse 2021/22

Farmacevtiska doktorandrådet (FDR) verkar för alla doktorander vid Farmaceutiska fakulteten och är kopplad till den Farmacevtiska Studentkåren. FDR anordnar varje månad gemensamma möten där alla fakultetens doktorander är välkomna att delta. På mötena informerar vi om och diskuterar relevanta ämnen som rör oss doktorander, vilket bland annat innefattar arbetsmiljö, riktlinjer för forskarutbildningen, undervisning, individuella studieplaner och kommande sociala event. Inbjudan till mötena skickas ut via mail och alla doktorander är välkomna!

FDR:s fakultetsmöten

  • Onsdag 2 februari, kl. 12-13
  • Fredag 4 mars, kl. 12-13
  • Torsdag 31 mars, kl. 12-13 (val av nya doktorandrepresentanter) 
  • Fredag 6 maj, kl. 12-13
  • Torsdag 2 juni, kl. 12-13 

På fakultetsmötet den 31/3 kommer doktorandrepresentanter i olika kommittéer samt FDR:s nya styrelse för den kommande mandatperioden 1/7-22 till 30/6-23 att väljas in. Vill du engagera dig i FDR eller bara veta mer om vad det innebär att vara doktorandrepresentant är du varmt välkommen att höra av dig till FDRs valberedning eller styrelse genom att skicka ett mail till doktorand@farmis.uu.se.

Nya representanter till följande poster ska väljas in: FDRs styrelse (ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, ledamöter), fakultetens tre institutionsstyrelser, rekryteringsgrupp och kommitté för samverkan, samt vetenskapsområdets pedagogiska råd (PRåM) och kommitté för lika villkor.

Doktoranddagen, 29 april 2022

FDR är i full gång med planeringen av den återkommande Doktoranddagen som förväntas inträffa 29 april, 2022. I fokus för dagen är "Projektledning, Planering och prioritering, samt Stresshantering". Boka in datumet redan nu. Mer information kommer! 

Doktoranddagen 2022

Instagram

Vi finns på Instagram under ”dr.Farmis”. Vi ses där!

Socialt närmast i tiden

Fredag 11 februari kl. 19 har vi tillsammans med det medicinska doktorandrådet (MDR) en gemensam vinterfest med en Pub Quiz online för alla doktorander vid vetenskapsområdet. Mer information och hur man registrerar sig har skickats ut via mail.

Vilka är FDR och vad gör vi?

FDR logotypFDR består av en styrelse med ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och – just nu – två ledamöter. FDR bevakar doktorandernas studie- och arbetsmiljö samt arrangerar månadsvisa fakultetsmöten, doktoranddagen och andra aktiviteter. FDR representerar doktoranderna vid den farmaceutiska fakulteten i olika kommittéer och nämnder.

Vi har bland annat representanter i områdesnämnden (ON) för vetenskapsområdet samt i dess arbetsutskott (AU), i kommittéerna för utbildning på forskarnivå (KUF) respektive grundnivå och avancerad nivå (GRUFF), i fakultetens rekryteringsgrupp,farmaceutiska kommitté (FK) och kommitté för samverkan (KomSa), i kommittén för forskningsinfrastruktur (FISK), vetenskapsområdets pedagogiska råd (PRåM) och universitets doktorandnämnd (DN).

MER INFORMATION

Hittar du under FDRs flik på Farmacevtiska studentkårens hemsida (under uppbyggnad, förväntas vara klar våren 2022). Du hittar också information på uudoctoralboard.se/fdr/ samt på ilk.uu.se/farmaceutiska-doktorandradet/ (tills FDR-fliken på Farmis hemsida är klar).

KONTAKT

FDR HattFarmacevtiska doktorandrådet
Styrelse 21/22
Farmaceutiska fakulteten
doktorand@farmis.uu.se
 


Rosita Kneiszl, Ordförande, FDROrdförande: Rosita Kneiszl Pettersson
Doktorand vid inst. för farmaci
Representant i Områdesnämnden (ON) 
Representant i Arbetsutskottet (AU)
E-post  rosita.kneiszl@farmaci.uu.se


Fanny Lundmark, FDR, Vice-ordförandeVice-ordförande: Fanny Lundmark
Doktorand vid inst. för läkemedelskemi
Representant i Kommittén för
utbildning på forskarnivå (KUF)
E-post  fanny.lundmark@ilk.uu.se


Esther Olaniran, Kassör, FDRKassör: Esther Olaniran
Doktorand vid inst. för läkemedelskemi
Representant i kommittén för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå (GRUFF)
E-post esther.olaniran@ilk.uu.se


Frida Bällgren, Sekreterare, FDRSekreterare: Frida Bällgren
Doktorand vid inst. för farmaci
Representant i Farmaceutiska kommittén (FK)
E-post  frida.ballgren@farmaci.uu.se


Erik Bivehed, Ledamot, FDRLedamot: Erik Bivehed
Doktorand vid inst. för farmaceutisk biovetenskap
Representant i Kommittén för
forskningsinfrastruktur (FISK)
E-post  erik.bivehed@farmbio.uu.se


Matthew Rosenberg, Ledamot, FDRLedamot: Matthew Rosenberg
Doktorand vid inst. för läkemedelskemi
Representant i doktorandnämnden (DN)
E-post  ​matthew.rosenberg@ilk.uu.se

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08