Farmaceutiska fakulteten i VR-satsning mot infektioner i nedre luftvägarna

2022-02-03

– Om sex år hoppas jag att vi har flera variationer av antibakteriella nanopartiklar redo för kliniska studier, säger Lena Friberg, professor vid en av fyra forskningsmiljöer som i en ny tvärvetenskaplig satsning ska utveckla behandlingar mot nedre luftvägsinfektioner orsakade av resistenta bakterier. 

Lena Friberg, professor i farmakokinetik och farmakodynamik
Lena Friberg, professor i farmakokinetik och farmakodynamik

I en studie publicerad i The Lancet bedöms 1,3 miljoner människor ha dött år 2019 till följd av infektioner orsakade av resistenta bakterier. Det gör antibiotikaresistens till en av världens vanligaste dödsorsaker och prognoserna är fortsatt mörka. Som led i arbetet att vända utvecklingen anslår Vetenskapsrådet 30 miljoner kronor till en ny tvärvetenskaplig forskningsmiljö i syfte att skapa effektivare behandlingar av bakterieinfektioner i de nedre luftvägarna.

– Den nya miljön förenar fyra forskningsgrupper vid Uppsala universitet, Karolinska Institutet och Umeå universitet. Med vår samlade kompetens hoppas vi utveckla precisionsterapier där nanopartiklar transporterar antibakteriella substanser till lungorna, och det är oerhört inspirerande för oss att i samarbete med så skickliga team anta den mycket viktiga utmaning vi står inför, säger Lena Friberg, professor i farmakokinetik och farmakodynamik vid Uppsala universitet.

I projektet som har initial finansiering i sex år ska Lena Fribergs team utveckla matematiska modeller och med dessa mäta hastighet och upptagningsgrad för de antibakteriella substanserna i lungan och analysera hur partiklarnas komposition påverkar bakteriedödande effekter. Deras arbete förväntas tillföra ny kunskap om de grundläggande fysikalisk-kemiska och biologiska processer som styr aktiviteter hos nya typer av nano-transportörer för användning mot nedre luftvägsinfektioner.

– I vår uppgift ingår att sammanställa resultaten, att tillämpa dessa för att integrera stegen från försök i laboratorium till människa, och att återkoppla komposition och studiedesign till de andra teamen. Om sex år hoppas jag att vi vårt samarbete genererat flera variationer av antibakteriella nanopartiklar som är redo för kliniska studier, men också att vår grupp utvecklat modeller med relevans även för andra studier av nanopartiklars kapacitet som bärare av olika substanser säger Lena Friberg.

FAKTA

  • Projektet Nanoengineered precision therapies of lower respiratory tract infections erhåller 30 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för perioden 2022–2027.
  • I den tvärvetenskapliga miljön ingår Lena Fribergs forskargrupp vid Uppsala universitet, Georgios Sotirious och Birgitta Henriques-Normarks forskargrupper vid Karolinska Institutet samt Fredrik Almqvists forskargrupp vid Umeå universitet.
  • Projektets syfte är att med hjälp av nanopartikar utveckla precisionsterapier mot bakterieinfektioner i de nedre luftvägarna.

MER INFORMATION

KONTAKT

Professor Lena FribergLena Friberg, professor
Institutionen för farmaci
lena.friberg@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04