Betty Lomstein Pedersen axlar uppdraget som ny Co-Lead i SweDeliver

2022-02-02

Hallå där… Betty Lomstein Pedersen, Lead scientist vid Ferring Pharmaceuticals och ny Co-Lead i kompetenscentret SweDelivers arbetspaket Oral läkemedelstillförsel, som ser en miljö med grundforskning av hög kvalitet och industriell relevans.

Betty Lomstein Pedersen, Co-Lead i SweDeliver
Betty Lomstein Pedersen, Ferring Pharmaceuticals, är ny Co-Lead i SweDeliver

Vad får dig att axla uppdraget som Co-Lead i SweDeliver?
– Framför allt motiverar möjligheten att få involvera mig djupare i SweDelivers arbetspaket för oral läkemedelstillförsel, vilket är ett vetenskapligt ämne som fascinerar mig. Jag har varit engagerad i oral läkemedelstillförsel i mer än 25 år. Dessa inkluderar ett doktorandprojekt vid Institutionen för farmaci, Köpenhamns universitet, med fokus på upplösning av svårlösliga läkemedel i mag-tarmvätskor liksom en rad uppgifter relaterade till design och karakterisering av nya orala läkemedelsprodukter i industriella sammanhang.

Vilka är din nuvarande uppgifter på Ferring?
– Jag arbetar som Lead scientist med fokus på utveckling av läkemedelsprodukter vid Global Pharmaceutical R&D på Ferring Pharmaceuticals i Köpenhamn. Förutom att arbeta in-house är jag bihandledare i två doktorandprojekt med fokus på oral läkemedelstillförsel, ett i vardera av de två svenska konsortierna SweDeliver och NextBioForm som båda förenar akademi och industri.

Vilken bild har du av SweDeliver idag?
– Att SweDeliver bidrar med grundforskning av hög kvalitet och industriell relevans. Nätverket stimulerar till givande vetenskapliga diskussioner och främjar stärkta band mellan akademi och industri. Jag uppfattar också ett inspirerande engagemang hos SweDelivers juniora forskare.

Ferring, Köpenhamn (DK)
Ferring, Köpenhamn (DK)

Vad vill du tillföra i din nya roll?
– En passion för att bidra till ny kunskap inom oral läkemedelstillförsel och många års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Jag kommer att göra mitt bästa för att stödja arbetspaketet och delta i diskussioner om struktur och innehåll. Vidare hoppas jag bidra till en inspirerande och stödjande forskningsmiljö för centrets doktorander och post docs.

Varför prioriterar det danska företaget Ferring Pharmaceuticals att engagera sig i ett svenskbaserat kompetenscenter?
– Ferring är ett av flera företag med bas utanför Sverige som ingår i SweDeliver. Ferring har ett starkt och världsomspännande vetenskapligt nätverk med flera akademiska samarbeten och en lång tradition inom oral läkemedelstillförsel och var bland annat det första läkemedelsföretaget som lanserade en oral peptidprodukt på marknaden.

Hur ser du på den närmaste tiden för arbetspaketet för oral läkemedelstillförsel?
– Jag ser mycket positivt på att två nya doktorandprojekt godkänts som möjliggör en fortsättning på det arbete som pågår i två av arbetspaketets projekt. Det har också identifierats flera gemensamma beröringspunkter mellan de olika projekten inom och mellan arbetspaketen, så jag förväntar mig och kommer att försöka bidra till ett ökat samarbete mellan de olika projekten.

FAKTA

  • Som Co-Lead i SweDelivers arbetspaket Oral läkemedelstillförsel ansluter även Johan Palm, biofarmaceutisk specialist vid AstraZeneca.
  • Forskningen i arbetspaket Oral läkemedelstillförsel fokuserar på bättre design av system för läkemedelstillförsel via upptag i tunn och tjocktarmen.
  • Ferring Pharmaceuticals är en forskningsdriven, specialiserad biofarmaceutisk gruppering med fokus på att hjälpa människor runt om i världen att bygga familjer och leva bättre liv. Ferring har sitt huvudkontor i Saint-Prex, Schweiz, och är ledande inom reproduktiv medicin och kvinnors hälsa samt specialområden inom gastroenterologi och urologi.

MER INFORMATION

KONTAKT

Per Larsson, SweDeliverPer Larsson, universitetslektor
Lead, arbetspaket Oral läkemedelstillförsel
per.r.larsson@uu.se

photo: Ferring Pharmaceuticals, Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04