Pharmetheus ökar sitt engagemang i SweDeliver med nytt projekt

2022-01-03

SweDelivers industripartner Pharmetheus beviljas ​​finansiering av Vinnova för projektet SMF SweDeliver: Läkemedelsabsorption och immunogenicitet efter subkutan administrering. Ett initiativ som ytterligare kommer att öka företagets engagemang i SweDeliver.

Med delfinansiering från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova avancerar Pharmetheus – industripartner i SweDeliver – sin position i utvecklingen av kvantitativa metoder i syfte att förbättra möjligheterna till klinisk framgång samt att underlätta riskreducering vid utveckling av läkemedel avsedda för subkutan administrering.

– Genom att kombinera kvantitativ systemfarmakologi och fysiologiskt baserad biofarmaceutisk modellering hoppas vi möjliggöra kvantitativ beskrivning, översättning och förutsägelse av farmakologiska interaktioner och läkemedelstillförsel-avhängig disposition av läkemedel”, säger Erik Sjögren, senior konsult vid Pharmetheus

Erik Sjögren, senior konsult, Pharmetheus
Erik Sjögren, senior konsult, Pharmetheus

Pharmetheus är ett Uppsalabaserat företag som erbjuder farmakometriska tjänster som stöd för utveckling av läkemedelsföreningar i alla kliniska faser och inom alla behandlingsområden. I detta arbete utnyttjar företaget de senaste framstegen inom modellbaserad metodik för läkemedelsutveckling.

– Administrering av läkemedel genom injektion i fettvävnaden under huden används ofta i klinisk medicin. Likväl krävs ökad kunskap om subkutana formuleringar, vilket också är en av utmaningarna i fokus för SweDelivers verksamhet, och med det aktuella projektet kommer vi att ytterligare stärka vår närvaro i kompetenscentret, säger Erik Sjögren.

FAKTA

  • SweDelivers Arbetspaket för Parenteral läkemedelstillförsel fokuserar på utveckling av nya formuleringar och förbättrade system för tillförsel av läkemedel via injektion.

MER INFORMATION

KONTAKT

Erik Sjögren, Senior konsult
Pharmetheus
erik.sjogren@pharmetheus.com

text: Magnus Alsne, foto: Pharmetheus

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04