Per Andrén leder ny forskningsmiljö med fokus på diagnos av demenssjukdom

2021-12-20

Med 30 miljoner kronor från Vetenskapsrådet ska Per Andrén, professor vid Farmaceutiska fakulteten, leda ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som med avbildande masspektrometri ska utveckla en ny teknik att diagnostisera demens vid Parkinsons sjukdom och Lewy body-demens.

Per Andrén, professor
Per Andrén, professor, institutionen för farmaceutisk biovetenskap

– Vår nya och innovativa tvärvetenskapliga forskningsmiljö kommer att ge banbrytande ledtrådar till de bakomliggande sjukdomsmekanismerna vid demens vid Parkinsons sjukdom och Lewy body-demens och starkt bidra till utvecklingen av våta biomarkörer för att diagnosticera dessa tillstånd, säger Per Andrén, professor i avbildande masspektrometri vid Uppsala universitet, som leder projektet.

Personer med Parkinsons sjukdom har mycket högre risk att drabbas av demens än normalbefolkningen. Vanliga symptom är koncentrationssvårigheter, närminnesstörningar och exekutiv oförmåga. Även personer med Lewy body-demens har dessa symtom men de har också svårigheter med den rumsliga uppfattningen och tankeförmågan. Sjukdomen är till en början svår att diagnostisera och misstas ofta för Alzheimers sjukdom, vaskulär demens eller Parkinsons sjukdom. 

– Det saknas kliniska diagnostiska test och prognostiska biomarkörer för att differentiera de olika demenssjukdomarna, vilket är viktigt för att kunna ge patienterna rätt behandling och inkludera dem i läkemedelsstudier som avser att bromsa sjukdomsförloppet, konstaterar Per Andrén.

Per Andrén, Farmaceutiska fakulteten
Per Andrén, Farmaceutiska fakulteten

I projektet som pågår 2022–2027 ska forskarna använda spatial omics-tekniker som möjliggör storskalig avbildande analys av molekyler. Det innebär att de ger detaljerad kunskap om exakt vilka celler som finns i ett vävnadsprov, var de är lokaliserade i relation till varandra och dess tillstånd.

– Med hjälp av bioinformatiska metoder kan bilderna från respektive spatial omics-analys sammanfogas och ge ny information. Vi syntetiserar också molekylära verktyg som används för att underlätta analys av molekyler som är svåra att mäta med de olika teknikerna, berättar Per Andrén, vars laboratorium för masspektrometrisk avbildning nyligen rekryterades till SciLifeLab Spatial Omics.

Forskarna ska använda vävnadsprover från Stockholm BioPark och College Dementia Brain biobank och kommer att testa patologiskt relevanta molekyler i blod och ryggmärgsvätska från en kohort av 650 patienter.

FAKTA

  • Projektet ”Spatial omics patofysiologi-baserad diagnos av parkinsondemens och Lewy Body demens” tilldelas 30 miljoner kronor i Vetenskapsrådets utlysning ”Tvärvetenskapliga forskningsmiljöer”.
  • Projektet som pågår 2022–2027 är ett samarbete mellan Per Andrén och Luke Odell, Uppsala universitet, Per Svenningsson, KI, Lukas Käll och Emma Lundberg, KTH samt Mats Nilsson, SU.

MER INFORMATION

KONTAKT

Per Andrén, Farmaceutiska fakultetenPer Andrén, professor i avbildande masspektrometri
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
per.andren@farmbio.uu.se

text: Annica Hulth, foto: Mikael Wallerstedt, SciLifeLab

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04