Ny studie vid SweDeliver väcker internationell uppmärksamhet

2021-12-15

En artikel publicerad av Rosita Kneiszl Pettersson et al. vid SweDeliver som visar att permeabilitetshöjare för oral absorption kan orsaka membranläckage på ett koncentrationsberoende sätt har utsetts till ACS Editors' Choice, ett program som uppmärksammar ett urval artiklar från fler än 60 referentgranskade tidskrifter.

Rosita Kneiszl, doktorand vid institutionen för farmaci
Rosita Kneiszl Pettersson, doktorand vid institutionen för farmaci

I ett aktuellt SweDeliver-projekt har forskare vid Uppsala universitets farmaceutiska fakultet genomfört in-silico studier av ett flertal permeabilitetshöjare (Permeation enhancers) för oral absorption vid olika koncentrationer och med olika elektrostatisk laddning. Resultaten visar att permeabilitetshöjare kan orsaka membranläckage på ett koncentrationsberoende sätt – och ju längre kedja med negativt laddade permeabilitetshöjare, desto större förmåga att störa membranet

– Vårt arbete visar hur simuleringar med molekylär dynamik kan användas för att förstå interaktioner på molekylär nivå mellan en uppsättning molekyler som kan användas för att förstärka absorption av oralt administrerade läkemedel, som peptider. Samtidigt belyser vi flera metodologiska skillnader som det är viktigt att vara medveten om, säger Rosita Kneiszl Pettersson, doktorand vid institutionen för farmaci.

Rosita Kneiszl Pettersson, SweDeliver
Rosita Kneiszl Pettersson, SweDeliver

Forskarna, Rosita Kneiszl Pettersson, Shakhawath Hossain och Per Larsson, rapporterar resultaten i In silico-based experiments on mechanistic interactions between several intestinal permeation enhancers with a lipid bilayer model, en artikel som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Molecular Pharmaceutics, och även utsetts till ACS Editors' Choice® – ett program som uppmärksammar ett begränsat antal artiklar från ACS samlade portfölj med fler än 60 referentgranskade tidskrifter.

– Valet av vår artikel som ACS Editors' Choice gjordes av en redaktörspanel som är väl insatt i vetenskaplig litteratur och forskning, vilket naturligtvis är väldigt inspirerande. Våra resultat bekräftar det som tidigare rapporterats i litteraturen, och ett tänkbart framtida steg är att utöka studierna till att dessutom omfatta den aktiva substansen, till exempel ett peptidläkemedel, säger Rosita Kneiszl Pettersson.

FAKTA

  • SweDelivers arbetspaket inom Oral läkemedelstillförsel fokuserar på ökad mekanistisk kunskap och utveckling av nya in silico- och in vitro-modeller för bättre utformning av avancerade system för läkemedelstillförsel som möjliggör effektiv absorption av makromolekyler i tunntarmen och små molekyler i tjocktarmen.
  • Arbetspaketet har stor nytta av den breda kompetens inom in silico-modellering och simulering och utveckling av in vitro-analyser som finns vid Uppsala universitets forskningsmiljö inom läkemedelstillförsel och molekylär farmaci.

MER INFORMATION

KONTAKT

Per Larsson, Farmaceutiska fakulteten
Universitetslektor
per.r.larsson@uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08