"Samhället måste ge barn och unga ett alternativt narrativ till gangsterrappen"

2021-11-25

Brottsligheten kan inte krossas, men samhället kan och måste erbjuda unga i riskområden ett bättre alternativ än det som kriminella nätverk lockar med, var ett av flera centrala budskap då U-FOLD arrangerade ett fullsatt Höstseminarium i Uppsala universitetsaula.

Jale Poljarevius, Polismästare
Polismästare Jale Poljarevius vill se bred mobilisering och lagreformer

– De kriminella nätverken och klanerna har ungefär 700 medlemmar enbart i vår region. Nästan hälften av dem är under 18 år och var tionde har inte ens fyllt 15. Det är ungdomar som får agera nyttiga idioter och ta riskerna. Runt dem finns barn i åldrarna 7 till 12 år som utgör gängens framtida rekryteringsbas, rapporterade Jale Poljarevius, Polismästare och underrättelsechef i Polisregion Mitt, vid U-FOLDs seminarium Gängkriminalitet, Missbruk & Framtidstro.

Jale Poljarevius utvecklade sitt resonemang med att belysa riskerna i att okritiskt hylla – och i vissa fall belöna – de narrativ som de kriminella gängen bygger för att attrahera yngre medlemmar. Via musik och videos förmedlar de en bild av brödraskap, framgång och obegränsade tillgångar. Bakom den glorifierade ytan finns en högst medveten strategi, men verkligheten, påtalar Jale Poljarevius, är en helt annan.

Jale Poljarevius, Polisregion Mitt
"Gangsterrapen är ofta till 110 procent lögn"

– Något brödraskap existerar inte. De skjuter varandra och ibland siktar de så illa att helt oskyldiga, även barn, drabbas. Och i takt med att vi knäcker deras kommunikationsvägar ökar stressen inom de kriminella miljöerna. Deras ledare lagförs, inkomsterna minskar och när nykomlingar vill klättra i hierarkierna uppstår interna konflikter. Så det våra barn och unga hör, ser och lockas av i gangsterrapen är ofta till 110 procent lögn.

Löften om att ”krossa kriminaliteten” avfärdar Jale Poljarevius som tom retorik. Brottslighet har alltid funnits och kommer inte att upphöra. Hellre talar han om bred mobilisering och behovet av lagreformer, ökade resurser på att möjliggöra avhopp från kriminella nätverk och, inte minst, ett målinriktat arbete för att återställa tilliten till myndigheter.

U-FOLDs återkomst lockade storpublik till aulan
U-FOLDs återkomst lockade storpublik till aulan

Med Höstseminarium 21 återvände U-FOLD till i Uppsala universitetsaula efter 18 månader online, och det var en efterlängtad återkomst. Samtliga 600 platser fylldes av forskare, yrkesverksamma, politiker och studenter från hela Mälarregionen och engagemanget var påtagligt: ”U-FOLD är tveklöst bäst i landet på att arrangera mötesplatser för dialog kring beroendeproblematik”, konstaterade förre socialministern Gabriel Romanus som passade på att gratulera Uppsala till sitt 10-årsjubilerande forum.

– Dagens möte rymmer en tillbakablick på allt U-FOLD uträttat, men framför allt är vi här för att ta ut riktningen för vårt andra årtionde. Vägarna till missbruk blir allt mer komplexa, och vi står inför en rad utmaningar som kräver väl befästa broar mellan samhällets aktörer. Härnäst kommer vi bland annat att ägna kraft åt att kartlägga och förebygga de risker – som utanförskap, droger och psykiska problem – som kan uppstå med den snabba förtätningen av våra stadsmiljöer, säger Fred Nyberg, senior rådgivare i U-FOLD.

Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare vid Sveriges Kommuner och Regioner, instämde i att samhället och dess krav måste utformas för att bättre matcha människors förmågor. I den pågående nationella kraftsamlingen för psykisk hälsa anges hållbart bostadsbyggande, effektiv integration och väl fungerande arbetsplatser som centrala byggstenar.

– Det kan vara tufft att vara människa. Alltså måste vi rusta varje person med livslång motståndskraft. För det krävs allt från tidiga insatser till möjligheten att försörja sig. Och ska vi erbjuda alla en bra tillvaro måste individer och samhälle arbeta tillsammans. Så sänk trösklarna: Rör på dig, jobba på dina nära relationer, tro inte på allt du tänker – och när vi verkligen behöver det ska vården självklart erbjuda tillgängliga, starka och smarta skyddsnät.

Dekan Mathias Hallberg
Dekan Mathias Hallberg i samtal med gymnasieelever

Till det avslutande panelsamtalet Vägen framåt anslöt politiker från kommun, region och riksdag, och ganska snart framträdde en samsyn över partigränserna: Trygghet måste skapas redan i tidiga år. Barn och unga måste se utbildning som mer attraktivt än den framtid kriminella miljöer erbjuder. Därmed behöver socialtjänst, familjestöd och skola närma sig varandra och snabba, kompensatoriska insatser sättas in så snart behov uppstår.

– Tisdagens seminarium förmedlade både aktuell kunskap och en överblick av pågående initiativ, men utgjorde också startskottet för samtal som förhoppningsvis stimulerar till nya samarbeten. Framför allt tydliggjordes det fantastiska engagemang som präglar U-FOLDs nätverk, och jag tror vi är många som lämnade aulan med förnyad inspiration att ta vårt gemensamma arbete till nästa nivå, konstaterar Mathias Hallberg, ordförande i U-FOLD och dekan vid Farmaceutiska fakulteten.

Studenter med intresse för farmaceutiska utbildningar
Farmaceutiska fakultetens utbildningar väckte gymnasiestudenternas intresse

Fakta

  • U-FOLD är en forumbildning vid Uppsala universitet och en regional kraftsamling mot läkemedels- och drogberoende.
  • I U-FOLD möts forskare, yrkesverksamma och beslutsfattare för att tillsammans utveckla samhällets åtgärder mot missbruk, dess följder och problematik.

Mer information

Kontakt

Mathias Hallberg, ordförande, U-FOLD
Telefon  018–471 41 41
E-post  Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se

Fred Nyberg, senior rådgivare, U-FOLD
Telefon  018–471 41 66
E-post  Fred.Nyberg@farmbio.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Stewen Quigley, Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08