Miljonanslag till Hans Lennernäs och Johan Lennartsson

2021-11-23

Hans Lennernäs och Johan Lennartsson, professorer vid Farmaceutiska fakulteten, erhåller totalt 4,2 miljoner kronor då Cancerfonden anslår finansiering till aktuella forskningsprojekt som bedöms ha störst möjlighet att bidra till att besegra cancer.

Hans Lennernäs och Johan Lennartsson, professorer vid Farmaceutiska fakulteten
Hans Lennernäs och Johan Lennartsson, Farmaceutiska fakulteten

Cancerfonden anslår 4,2 miljoner kronor till forskningsprojekt vid Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet. Hans Lennernäs, professor i biofarmaci, tilldelas 2,4 miljoner kronor för fortsatt utveckling av fettbaserade partiklar som laddas med cytostatika för att sedan söka upp cancertumörer i levern.

– Att levercancer ökar kan bero på mer utbredd kroppsfetma hos befolkningen, eftersom fett lagras i levern och orsakar en inflammation som kan leda till utveckling av levercancer. Vår metod bygger på att använda små fettpartiklar som under en tid lagras i levern och levererar cytostatika. Förhoppningsvis blir effekterna större och biverkningarna mindre med sådan lokal och avancerad behandling, säger Hans Lennernäs.

Johan Lennartsson, professor i farmaceutisk cellbiologi, erhåller 1,8 miljoner kronor till projektet Studier av kommunikation mellan steroidreceptorer och tyrosinkinasreceptorer vid utveckling av cancer. Båda anslagen fördelas över tre år.

Fakta

  • Cancerfondens fördelar sin finansiering till svenska forskningsprojekt som har störst möjlighet att bidra till att besegra cancer.
  • 2021 års utdelning var den största hittills från Cancerfonden.

Mer information

Kontakt

Johan LennartssonJohan Lennartsson, professor i farmaceutisk cellbiologi
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
johan.lennartsson@farmbio.uu.se

Hans Lennernäs, professor i biofarmaciHans Lennernäs, professor i biofarmaci
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
hans.lennernas@farmbio.uu.se

 text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08