VR-anslag till Christel Bergström för utveckling av virtuella tarmar

2021-11-08

Christel Bergström, professor i vid farmaceutiska fakulteten, erhåller 2,4 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för utveckling av virtuella tarmmiljöer som kan bli centrala verktyg i studier av hur läkemedel uppför sig i tarmen.

Christel Bergström, professor i molekylär galenisk farmaci
Christel Bergström, professor i molekylär galenisk farmaci 

Vetenskapsrådet beviljar 2,4 miljoner kronor till projektet En datorbaserad magtarm-kanal för att förutsäga ålder och sjukdomseffekter på orala mediciner under ledning av Christel Bergström, professor i molekylär galenisk farmaci vid Uppsala universitets institution för farmaci. Arbetet pågår 2022-2024 och innebär en utveckling av de uppmärksammade virtuella tarmmiljöer som Christel Bergströms team utvecklat och etablerat.

– Den virtuella tarm vi skapat motsvarar den hos en frisk vuxen person. I vårt kommande projekt ska vi studera hur tarmsaften ser ut hos yngre barn, både i fastande och det semi-fastande tillstånd som finns hos bebisar, vilka i princip alltid har nedbruten mjölk kvar i tarmsaften. I en äldre population ska vi studera hur olika sjukdomar, i synnerhet Alzheimers och Parkinsons, kan påverka tarmsaften, säger Christel Bergström.

Christel Bergström, Farmaceutiska fakulteten
Christel Bergström, Farmaceutiska fakulteten

De datorbaserade simuleringarna ska på sikt även omfatta andra åldersgrupper. Med resultaten kommer teamet att utforma en palett med virtuella miljöer som är representativa för både barn, vuxna och äldre, en resurs som förväntas bli ett centralt verktyg i studier av hur olika läkemedel uppför sig i tarmen.

– Våra virtuella miljöer utgör grund till ett nytt forskningsfält och nya arbetsmetoder. Men då vi fortfarande rör oss i uppbyggnadsfasen behöver vi ytterligare kompetenser för att säkerställa en hög kvalitet. Det treåriga anslag vi nu erhåller ger oss utrymme att ta processen vidare, och vår ambition är att under den här tiden säkra även fortsatt finansiering, säger Christel Bergström.

Fakta

  • Vetenskapsrådet har beslutat om anslaget inom ramarna för utlysningen Medicin och hälsa 2021.
  • Projektet En datorbaserad magtarm-kanal för att förutsäga ålder och sjukdomseffekter på orala mediciner pågår 2022–2024.

Mer information

Kontakt

Christel Bergström, professor
Institutionen för farmaci, Uppsala universitet
Christel.Bergstrom@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08