Polismästare Jale Poljarevius i universitetsforum om gängkriminalitet och droger

2021-10-25

– Kampen mot gängkriminalitet och narkotikabrottslighet kräver bred samhällelig mobilisering, fastslår Jale Poljarevius, polismästare i Polisregion Mitt, inför sin medverkan i Uppsala universitets seminarium Gängkriminalitet, missbruk & framtidstro.

Mathias Hallberg, U-FOLD, och Jale Poljarevius, Polisregion Mitt
Mathias Hallberg, U-FOLD, och Jale Poljarevius, Polisregion Mitt

Tisdag 23 november inbjuder U-FOLD och Uppsala universitet till en regional kraftsamling mot de stora utmaningar som droger och organiserad brottslighet ställer vårt samhälle inför. Med anledning av ämnets aktualitet och det omfattande förhandsintresset har forumets ledning valt att förlägga mötesplatsen till Uppsala universitetsaula.

– U-FOLD förenar forskare, beslutsfattare och yrkesverksamma och är sedan tio år en av regionens viktigaste arenor för gemensamma aktioner inom beroendefältet. Under pandemin har vi främst arbetat online, men med lättade restriktioner, en stor efterfrågan på våra seminarier och den utveckling vi iakttar i samhället bedömer vi att det är hög tid att åter mötas här i Uppsala, säger Mathias Hallberg, professor vid Uppsala universitet och ordförande i U-FOLD.

En avgörande anledning till att U-FOLD väljer att öppna dörrarna just nu är de många uppmärksammade våldsdåd som begås i våra städer och förorter. I flera fall är de misstänkta barn under 15 år och vapnen införskaffade av äldre personer i ledarskikten för de kriminella gäng som hanterar narkotikaflödet. En rad polisiära initiativ pågår i syfte att vända utvecklingen, och vid mötet i aulan deltar Jale Poljarevius, polismästare och underrättelsechef i Polisregion Mitt, för att ge en aktuell lägesrapport kring kopplingen mellan gäng och narkotika och att ingå i en paneldebatt kring utformning av framtida insatser.

– Ska vi lyckas i vår långsiktiga kamp att reducera narkotikabrottsligheten och gängkriminaliteten är en bred samhällelig mobilisering nödvändig. Därför anser jag att det är oerhört viktigt att U-FOLDs arbete får stöd från så många håll som möjligt, och jag är tacksam över möjligheten att få representera Polismyndigheten vid det här mötet och bidra till att ta ut vår gemensamma riktning framåt, säger Jale Poljarevius.

Vid seminariet presenterar också Ing-Marie Wieselgren, SKR, den pågående nationella kraftsamlingen för psykisk hälsa och Sara Lindholm, ordförande i Svenska Spels forskningsråd, redogör för insatserna kring spelberoende. Två högst angelägna initiativ helt i linje med U-FOLDs ambition att med interdisciplinär samverkan stärka närheten mellan beroendepsykiatrisk forskning och behandling.

– Tillsammans med regionala och nationella partners spelar U-FOLD en framträdande roll i utveckling och implementering av förebyggande och behandlande insatser i beroendeområdet. Men faktum är att kedjans mekanismer är mer komplexa än någonsin, alltså behöver vi agera på ännu bredare front. Den 23 november samlar vi regionen i syfte att stärka vårt gemensamma förhållningssätt och att ta nästa steg för att bryta vägen till missbruk, säger Fred Nyberg, senior rådgivare i U-FOLD.

FAKTA U-FOLD

  • Är Uppsala universitets Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende.
  • Invigdes i Uppsala 2011 som en regional kraftsamling mot missbrukets utmaningar.
  • Samlar ett tjugotal regionala organisationer som tillsammans arbetar för ett bättre samhälle.

MER INFORMATION

KONTAKT

Mathias Hallberg, ordförande, U-FOLD
Telefon  018–471 41 41
E-post  Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se

Fred Nyberg, senior rådgivare, U-FOLD
Telefon  018–471 41 66
E-post  Fred.Nyberg@farmbio.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Magnus Alsne, Mikael Wallerstedt,

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08