SweDelivers sommarpraktik skapar värde för alla parter

2021-10-20

– Att ta in en praktikant från SweDeliver var en win-win som gav absolut mervärde, konstaterar Mattias Springfelter, chef för farmaceutisk utveckling vid Orexo AB, ett av sex företag som sommaren 2021 välkomnade en student att uppleva forskning inom läkemedelstillförsel när den är som bäst.

Samar Omer, sommarpraktikant och Mattias Springfelter, Orexo AB
Sommarpraktikant Samar Omer och Mattias Springfelter, Orexo AB

I februari 2021 lanserade SweDeliver ett nytt initiativ där motiverade studenter erbjuds möjlighet att utföra sex veckors sommarpraktik hos någon av centrets industripartners. Intresset var omedelbart bland både studenter och företag, och då premiäromgångens ansökningsfönster stängde hade de ursprungliga fem platserna utökats till sex.

– För oss på Orexo var SweDelivers erbjudande att ta in en sommarpraktikant en uppenbar win-win. Studenten får ett bra tillfälle att skaffa sig industriell erfarenhet, vi får en extra resurs i ett av våra utvecklingsprojekt och vi knyter båda nya kontakter, säger Mattias Springfelter, chef för farmaceutisk utveckling vid Orexo AB.

Bland de många studenter som sökte till satsningen identifierades Samar Omer, masterstudent i läkemedelsutveckling, som en perfekt matchning för Orexo. Utöver ett redan imponerande curriculum vitae var hennes uttalade intresse för läkemedelsutveckling och optimering av doseringsformer en garant för ett givande samarbete.

– Jag fick ett mycket varmt välkomnande vid Orexo, och det var otroligt värdefullt att få vara delaktig i utvecklingen av nya farmaceutiska produkter. Dels att se hur hårt alla anstränger sig för ett gemensamt mål, dels det stora stöd alla gav mig i mina uppgifter. Jag kan ärligt talat inte tänka mig en bättre arbetsmiljö, och hoppas att mina erfarenheter från Orexo ska komma till användning framöver, säger Samar Omer.

Vid Orexo, ett Uppsalabaserat företag med fokus på innovativa tekniker för läkemedelstillförsel, instämmer Mattias Springfelter helt i Samar Omers positiva erfarenheter från sommarpraktiken.

– Vi uppskattar verkligen Samar insatser. Hon är ambitiös, nyfiken och kom snabbt igång med arbetet. Under de sex veckor hon var hos oss bidrog hon i hög grad till att ta fram och presentera forskningsresultat i hög klass, och för Orexo gav det absolut ett mervärde.

Vid Ultimovacs, läkemedelsföretaget som utvecklar nya immunterapier mot cancer, utförde Shengtao Yu, masterstudent i läkemedelsmodellering, experiment med fokus på antikroppar och antigener och deltog även i försök med nya cellodlingstekniker.

Shengtao You, masterstudent, Uppsala universitet
Shengtao You, sommarpraktikant vid Ultimovacs

– Ultimovacs arbetar i framkanten av ett fält som jag är oerhört intresserad av, och jag är tacksam att SweDeliver gav mig den här möjligheten trots att jag inte har min bakgrund inom biologin. Praktiken har gett mig kontakter och kunskaper som helt säkert kommer att vara till nytta när jag nu börjar se mig om efter en doktorandtjänst i linje med mina ambitioner för framtiden, säger Shengtao Yu.

Satsningen på sommarpraktikanter är ett av flera initiativ i syfte att stärka studenternas engagemang i den forskning SweDeliver bedriver och att därmed vidga plattformen för rekrytering av nya doktorander och fördjupningsstudenter. Det är också ett steg för centret att bidra till den ökande mobiliteten mellan akademi och industri.

– Att ta emot en praktikant förutsätter naturligtvis vissa förberedelser och handledning, men för oss vid Orexo var det mycket väl investerade resurser. Dels i form av Samars viktiga bidrag till vår verksamhet, dels stärkte det vårt samarbete med Uppsala universitet och SweDeliver. Så ja, vi är definitivt öppna för att ta emot fler sommarpraktikanter, säger Mattias Springfelter.

FAKTA

  • SweDelivers industripartners representerar ett brett spektrum av skandinaviska läkemedels- och bioteknikföretag.
  • Företagen bidrar med bred vetenskaplig och industriell kompetens och erfarenhet av stor vikt för SweDeliver.

MER INFORMATION

KONTAKT

Christel Bergström, Centrumledare
Uppsala universitet SweDeliver
Christel.Bergstrom@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Orexo AB, private, Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04