Ny kunskap om tjocktarmens mukuslager viktig för människor och djur

2021-10-18

Med sin forskning om tjocktarmens mukuslager bryter Vicky Barmpatsalou, doktorand vid Farmaceutiska fakulteten och SweDeliver, ny mark längs vägen mot effektivare utveckling av orala läkemedel och färre djurförsök i den farmaceutiska forskningen.

Vicky Barmpatsalou, doktorand i SweDeliver

Många patienter föredrar att ta sina mediciner via munnen, en relativt bekväm metod som dessvärre ofta försvåras av mag-tarmkanalens komplicerade miljö och täta tarmvägg. Att flera av de potentiella läkemedel som nu är under utveckling har låg löslighet kräver alternativa formuleringar för absorption i tjocktarmen. En utmaning som i sin tur förutsätter ökad kunskap om tjocktarmens mukuslager och tarmsaft, något Vicky Barmpatsalou, doktorand i SweDeliver, hoppas tillföra med hjälp av information ur restmaterial från slakterier.

– Våra begränsade kunskaper om tjocktarmens slemlager kommer från studier på gnagare. I vår forskning kartlägger vi dess egenskaper längs hela mag-tarmkanalen, och vi gör det på arter som möjliggör applicering av resultaten på människokroppen. Vi har nu börjat leverera resultat med fokus på struktur och fysiologiska egenskaper, som på sikt kan bli grunden till in vitro-modeller som effektiviserar preklinisk läkemedelsutveckling. Vi har valt att arbeta med kasserade vävnader, och hoppas att vår forskning även ska bidra till minskat behov av djurstudier i läkemedelsforskningen.

Vicky Barmpatsalou erhöll sin masterexamen i industriell farmaci vid Atens universitet. Hon utförde sitt masterprojekt med fokus på gastrointestinal transport vid Drug Delivery & Disposition lab i KULeuven och hade en aktiv roll då den internationella koncernen Astellas Pharma validerade en ny in vitro modell för gastrointestinal transport. Kort därpå utlyste SDDF – föregångare till SweDeliver – en doktorandtjänst i gränslandet mellan akademi och industri, en karriärmöjlighet som fick Vicky Barmpatsalou att flytta till Sverige och Uppsala.

Vicky Barmpatsalou, farmaceutiska fakulteten
Vicky Barmpatsalou, Farmaceutiska fakulteten

– Uppsala universitets forskningsmiljö i läkemedelsformulering rankas bland de främsta i världen, och att det då relativt nystartade forum som idag är SweDeliver redan år 2018 visade stor potential gjorde valet enkelt. Idag kan jag bara konstatera att centret motsvarar alla mina förväntningar. Att som doktorand få arbeta i en internationell miljö med både ledande och lovande forskare och dessutom få kontinuerlig input från handledare vid några av Europas främsta läkemedelsföretag tillför ständigt nya dimensioner till min professionella utveckling.

Till SweDelivers grundläggande syften hör utrymmet att bygga nya nätverk, även långt bortom den egna kompetensen och organisationen. För kompetenscentrets juniora forskare innebär det en närmast unik möjlighet att skapa en bred förståelse för läkemedelsutvecklingens många faser och aktuella utmaningar. För Vicky Barmpatsalou har det även medfört värdefull träning i att förklara sin egen forskning och tillgängliggöra den för närliggande discipliner.

– I september blev jag inbjuden att presentera mitt arbete vid det europeiska nätverket UNGAPs årsmöte i Leuven. Jag upplevde att innehållet togs emot väl och den efterföljande diskussionen var mycket bra. Mötet innebar också en välkommen återgång till att träffas fysiskt efter 18 månader online, och jag är övertygad om att min resterande tid i SweDeliver har alla förutsättningar att bli minst lika betydelsefull för min framtida karriär som den varit hittills.

FAKTA

  • Projekt  Att utforska tjocktarmens mukuslagers betydelse för läkemedelsabsorption: Karakterisering och utveckling av nya prediktiva verktyg
  • Syfte  Att bidra med ny kunskap om tjocktarmens mukuslager hos prekliniska arter, med slutmål att utveckla in vitro -modeller som möjliggör bedömning av permeationsbeteende för svårlösliga läkemedel genom tjocktarmens mukuslager.
  • Resultat  Den förvärvade kunskapen väntas utgöra grund för utveckling av nya in vitro-verktyg som kan användas i syfte att förutsäga diffusionsprofilen för avancerade system för läkemedelstillförsel i tjocktarmens mukuslager. In vitro-modellerna kommer även att bidra till ett minskat behov av försöksdjur i tidiga stadier av läkemedelsutveckling.

MER INFORMATION

KONTAKT

Vicky Barmpatsalou, doktorand
SweDeliver, Farmaceutiska fakulteten
vicky.barmpatsalou@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04