Uppsala universitet satsar på livslångt lärande för farmaceuter

2021-10-14

Med fyra nya kurser i läkemedelsutveckling tar Farmaceutiska fakulteten ett viktigt initiativ i Sveriges satsning på livslångt lärande. ”Vårt fält är konstant rörelse framåt och redan tio år efter examen bör yrkesverksamma farmaceuter uppdatera sin kompetens” säger universitetslektor Per Larsson.

Sveriges regering gör just nu omfattande investeringar i livslångt lärande. Som del i satsningen har landets lärosäten fått uppdraget att möjliggöra kompetensutveckling i områden där samhället möter stora utmaningar. Höstterminen 2021 lanserar Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet därför ett urval nya kurser i läkemedelsutveckling som svarar väl mot industrins behov av framtida arbetskraft, och gensvaret är positivt från både studenter och företag.

– Utvecklingen av nya läkemedel är avhängig möjligheten att leda dem rätt i kroppen, och när många potentiella läkemedelsmolekyler uppvisar både dålig löslighet och låg biotillgänglighet ökar behovet av ny kunskap inom läkemedelstillförsel. Det kursutbud vi nu introducerar har vi skapat i nära samverkan med flera av Farmaceutiska fakultetens forskningsmiljöer, vilket innebär dagsaktuella presentationer från områdets absoluta framkant, säger Per Larsson, universitetslektor.

Höstens inledande kurs, Avancerade principer för läkemedelsformulering, är redan genomförd med framgång. För närvarande pågår den efterföljande kursen Patientcentrerad läkemedelsformulering, och med fokus på målstyrda läkemedelsterapier är intresset stort. Bland deltagarna återfinns studenter från både grund- och masterutbildningar, men även ett antal som har tagit fasta på möjligheten att läsa kursen fristående.

Per Larsson, universitetslektor
Per Larsson, universitetslektor

– Med Farmaceutiska fakultetens roll som akademiskt nav i kompetenscentret SweDeliver har vi helt nya förutsättningar att tydliggöra hur kunskapen vi förmedlar tillämpas praktiskt och kursinnehållets direkta koppling till det branschen efterfrågar. Det ger oss också utrymme att ur SweDelivers stora nätverk engagera föreläsare som ger insikt i hur industrin arbetar med läkemedelsformulering, och redan i höst gästas vi av experter från bland annat AstraZeneca och Ferring Pharmaceuticals, säger Per Larsson.

Fakulteten har designat de nya kurserna med initialt fokus på att tillföra essentiell kunskap i programutbildningar inom farmaci, biomedicin, läkemedelsutveckling och närliggande ämnen. Efter de inledande omgångarna ska initiativet utvärderas – förhoppningsvis i dialog med representanter för industrin, och därefter kompletteras med tre mindre kurspaket som ska utformas i syfte att attrahera även redan yrkesverksamma farmaceuter.

– Modern läkemedelsutveckling är en disciplin i konstant rörelse framåt med ständigt nya tekniker och metoder. Redan tio år efter examen är det med all sannolikhet hög tid att uppdatera sina kunskaper. I de kurspaket vi ska komponera härnäst kommer vi att lyfta in det bästa från vårt befintliga utbud. Vår ambition är att göra det i samverkan med SweDelivers företagspartners, och i samband med detta även utveckla en struktur som stärker våra studenters möjlighet att utföra fördjupningsprojekt eller praktik inom industrin.

FAKTA

  • Kurserna ges första gången online höstterminen 2021
  • Undervisningsspråk: Engelska

MER INFORMATION

KONTAKT

Per Larsson, Farmaceutiska fakulteten
Studierektor, universitetslektor
per.larsson@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08