25 miljoner till ENABLE-2 och fortsatt utveckling av nya antibiotika

2021-10-06

ENABLE, det av Uppsala universitet ledda EU-initiativet för antibiotikautveckling, erhåller 25 nya miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att starta ENABLE-2. ”Vi välkomnar redan projektförslag och hoppas att investeringen ska inspirera fler finansiärer”, säger koordinator Anders Karlén.

Anders Karlén välkomnar satsningen på ENABLE-2
Anders Karlén, professor och koordinator, välkomnar satsningen på ENABLE-2

Vetenskapsrådet anslår 25 miljoner kronor till ENABLE-2, en nationell fortsättning på EU-projektet ENABLE – European Gram Negative Antibacterial Engine, som ska koordineras via Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet. Anslaget är en del av de 100 miljoner kronor som regeringen investerar i Sveriges nationella forskningsprogram om antibiotikaresistens. Satsningen välkomnas av Anders Karlén, koordinator för ENABLE-2 och professor i datorbaserad läkemedelsdesign vid Uppsala universitet:

– Utveckling av nya antibiotika är en central del i arbetet att möta problematiken med resistenta bakterier, och framgång kräver tillräckliga resurser för de tidiga faserna av antibakteriell läkemedelsutveckling. Med ENABLE har vi byggt en framgångsrik grund, och Vetenkapsrådets fortsatta förtroende ger oss de förutsättningar vi behöver för att fortsätta utveckla det vi påbörjat, säger Anders Karlén.

ENABLE-2 välkomnar redan ansökningar från forskare med molekyler som kan vara kandidater till antibakteriella läkemedel. Utlysningen vänder sig initialt till svensk akademi och biotech-industri och ansökningstiden är öppen till 31 oktober. Finansieringen gäller över 2022, men förhoppningar finns att driva plattformen på längre sikt och då även samarbeta med finansiärer och forskarmiljöer i andra europiska länder.

– Vi har valt att prioritera tidiga stadier av upptäckt och utveckling av antibiotika, en fas där vi identifierat ett stort behov av projektsupport längs vägen mot nya antibakteriella läkemedel. Det gäller i synnerhet stöd till antibakteriella medel för systemiskt bruk mot speciellt problematiska patogener, med målbilden att avancera dem till nivåer där de framgångsrikt kan tas upp av andra globala initiativ eller utlicensieras, säger Anders Karlén.

ENABLE-2 i AMR-nätverket
ENABLE-2 i AMR-nätverket

ENABLE initierades i samverkan mellan EU och den europeiska läkemedelsindustrin i syfte att ta en läkemedelskandidat hela vägen till test på människa. Projektet avslutades i oktober 2021, och under dess 7,5 år har flera potentiella molekyler utvecklats och en kandidat har genomgått fas I-studie med positivt utfall. Uppsala universitets Farmaceutiska och Medicinska fakulteter har bidragit med expertis inom bland annat läkemedelskemi, mikrobiologi, ADME och projektkoordination, värdefulla insatser som bidragit till att befästa Uppsalas redan framskjutna position på antibiotikafältet.

– Sedan november 2019 har Uppsala universitet även en ledande roll i COMBINE, ett av åtta projekt i en IMI AMR Accelerator där EU och läkemedelsindustrin har som gemensam målbild att inom sex år ta fram tio nya prekliniska läkemedelskandidater, varav fem ska kunna nå fas 2-studier. Vårt arbete i ENABLE har bidragit till att vi idag kan mobilisera all den erfarenhet och kompetens som krävs för att ta plats i samarbeten av den här omfattningen, och vi ser nu tydliga kvitton på det stora förtroende Uppsala universitet möter inom antibiotikaområdet, konstaterar Anders Karlén som även koordinerar COMBINE.

FAKTA ENABLE-2

  • Är en nationell plattform som erbjuder projektstöd vid utveckling av antibakteriella läkemedel.
  • Finansieras med 25 miljoner kronor av Vetenskapsrådet och koordineras vid Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet.
  • Tar mot ansökningar till och med 31 oktober 2021.

MER INFORMATION

KONTAKT

Anders KarlénAnders Karlén, coordinator, Professor
Uppsala universitet
opencall.enable2@ilk.uu.seanders.karlen@ilk.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt,Uppsala universitet

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04