Sommarskolan 21 en ny framgång för ULLA-nätverket

2021-09-20

I juli stod Farmaceutiska fakulteten värd för ULLA Sommarskola, mötesplatsen som vartannat år samlar framtidens ledare inom den internationella farmacin. Till följd av pandemin fick sju dagar på plats stöpas om till tre dagar online. En utmaning som inte hindrade evenemanget från att bli en coronasäkrad framgång.

ULLA Sommarskola 2021
ULLA Sommarskola 2021

ULLA Sommarskola samlar vartannat år 200 doktorander och 50 forskare från nio av Europas ledande farmaceutiska institut för kunskapsutbyte och nätverkande. Mötesplatsens signum är en intensiv mix av kurser, postersessioner och social interaktion mellan deltagarna. Det är en miljö som inte helt enkelt låter sig flyttas till en digital plattform, men arrangörsgruppen lyckades med moderna lösningar bygga en interaktiv arena som sköljde bort alla spår av Zoom-trötthet.

ULLA online
ULLA online

– Att delta i internationella konferenser tillhör det bästa med att vara doktorand, och att skapa ett evenemang lika interaktivt, roligt och spännande som att vara på plats innebar en utmaning. Men de mer tekniskt drivna doktoranderna i vår organisationskommitté gjorde verkligen en fantastisk insats. Med hjälp av nya verktyg formade de en online-värld som fungerade perfekt för postersessioner, spontana diskussioner och några mycket uppskattade sociala evenemang, säger Lindon Moodie, biträdande universitetslektor vid Institutionen för läkemedelskemi.

Pandemin påverkade inte bara sommarskolans yttre ramar. Covid-19 är en utmaning där farmacins alla aspekter är av stor betydelse, och viruset kom därför att prägla flera av de kurser som genomfördes. Programmet belyste även en rad andra aktualiteter inom läkemedelsforskningen, med extra fokus på vaccin och antivirala och biologiska läkemedel.

Lindon Moodie, biträdande universitetslektor
Fanny Lundmark och Lindon Moodie

– Vår ambition var att samla gästföreläsare på högsta internationella nivå, och vår inbjudan genererade mycket bra återkoppling från våra samarbetspartners i ULLA-nätverket. Kanske var online-formatet till vår fördel eftersom det möjliggör för lärare att hålla kurser utan att behöva resa. Dessutom var återkopplingen från de studenter som deltog mycket positiv, och det var fantastiskt att se det stora utbud av kurser vi kunde erbjuda inom de farmaceutiska vetenskaperna, likaså den entusiasm och vetenskapliga passion som yngre forskare i början av sin karriär uppvisade, säger Lindon Moodie.

Sommarskolan 21 innebar inte bara ännu ett framgångskapitel i ULLA-nätverkets historieskrivning. För arrangörerna vid Farmaceutiska fakulteten blev den även en viktig erfarenhet inför sommaren 2022, då ULLA-nätverkets ledning redan gett gruppen förtroende att organisera en ny sommarskola nästa år. Denna gång med förhoppningen att kunna välkomna deltagarna på plats i Uppsala.

– Att få vara värd för en sådan här mötesplats två år i rad är ett fantastiskt tillfälle att skapa varaktiga band och en gemensam framtid för den europeiska farmacin. Trots att vi fortfarande pustar ut efter ULLA2021 ser vi verkligen fram emot ULLA2022 och vårt första planeringsmöte ligger inte långt bort i kalender. En fysisk arena kommer naturligtvis att ställa oss inför andra utmaningar, men framför allt ger det oss möjligheten att välkomna ULLA-nätverket till Uppsala och visa dem all den spännande forskning som pågår samtidigt som vi får ge dem en genuin upplevelse av Sverige, säger Lindon Moodie.

Fakta ULLA

  • ULLA Sommarskola 2021 arrangerades 6–8 juli vid Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet.
  • Konsortiet ULLA bildades 1992 av universiteten i Uppsala, Amsterdam, Leiden och London. Idag är ytterligare fem ledande farmaceutiska forskningsinstitut anslutna till nätverket.
  • Nätverkets primära syfte är att förbättra samarbetet inom utbildning och forskning inom de farmaceutiska vetenskaperna mellan medlemsuniversiteten.
  • För att stärka mervärdet av medlemsinstitutionernas samlade resurser anslår ULLA medel för utbyte av MSc-studenter, doktorander, postdoktorer och personal.

MER INFORMATION

KONTAKT

Lindon Moodie Biträdande universitetslektorLindon Moodie
Biträdande universitetslektor
lindon.moodie@ilk.uu.se

Ulf Göransson
Professor i farmakognosi
ulf.goransson@farmbio.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt, Andrea Benediktsdottir m fl

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04