Besvara enkät om behov av farmaceutisk fortbildning

2021-09-10

Inom vilka områden vill du kompetensutveckla dig? I syfte att kartlägga den farmaceutiska professionens behov av fortbildning genomför Farmaceutiska fakulteten och Alumnföreningen Farmis nu en enkät med fokus på önskemål om nya kurser och format.

Studenter vid farmaceutiska fakulteten

Svenska lärosäten förväntas och uppmanas på olika sätt att ta ett större ansvar vad gäller det livslånga lärandet och samhällets kompetensutveckling utöver den traditionella utbildningen på grund och avancerad nivå.

Situationen runt Covid-19 har accentuerat behovet, men det har också sin grund i den stora omställning vi ser i samhället till följd digitalisering, globalisering och klimatförändringar. Universitetet kan erbjuda fristående kurser, master- och magisterprogram på avancerad nivå samt uppdragsutbildning. Uppdragsutbildning innebär att arbetsgivaren köper utbildning till sina medarbetare. 

I syfte att kartlägga branschens behov av fortbildning genomför Farmaceutiska fakulteten och Alumnföreningen Farmis just nu en enkät. Vi är intresserade av dina önskemål om nya kurser och format och är mycket tacksamma om du tar dig tid att besvara frågorna.

Besvara enkät

KONTAKT

Elin Svedin, Alumnföreningen Farmis
ordförande
Elin.Svedin@lif.se

Anja Sandström, farmaceutiska fakulteten
prodekan, utbildning på grundnivå och avancerad nivå
anja.sandstrom@ilk.uu.se, 018-471 5026

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04