Kurs i klinisk prövningsmetodik öppnar nya dörrar för farmaceuter

2021-08-27

Med kursen Klinisk prövningsmetodik visar Uppsala universitet vägen till en karriär få farmaceuter känner till. ”Fem veckor räckte för att inspirera mig att fortsätta utforska fältet”, säger Kristin Augustsson, apotekarstudent vid Farmaceutiska fakulteten.

Farmaceut förbereder vaccinering

Vid en klinisk läkemedelsprövning studeras ett läkemedels önskade och oönskade effekter. Arbetet utförs ofta i samverkan mellan dem som utvecklat substansen, sjukvården och specialiserade kontraktsforskningsföretag. Processen är komplex och förutsätter tillgång till flera olika kompetenser. Vid Uppsala universitet undervisas i ämnet vid kursen Klinisk prövningsmetodik.

Ulrika Simonsson, professor i farmakokinetik
Ulrika Simonsson, professor i farmakokinetik

– Kliniska prövningar förenar en rad aktörer, men många yrkesverksamma hittar hit via professionella omvägar. Här fanns ett hål i den högre utbildningen som vi fyllt med den här kursen där vi på fem veckor ger en övergripande introduktion till området, säger Ulrika Simonsson, professor i farmakokinetik.

Varje vecka sätter fokus på ett specifikt moment i processen. Kursen inleds med Vetenskaplig information där medarbetare från Uppsala universitetsbibliotek och Språkverkstaden lär ut sökning och presentation av data. Vecka två föreläser experter vid Läkemedelsverket och Pharmetheus AB i god klinisk sed och regulationer. Därefter studerar deltagarna i tur och ordning: praktiskt utförande, studiedesign och prövningsprotokoll.

Kristin Augustsson, apotekarstudent
Kristin Augustsson, apotekarstudent

– Att gå igenom ett tema i fyra dagar och dag fem få tillämpa sin nya kunskap är oerhört effektivt. Lika inspirerande är att möta så många inom yrket med dagsaktuell kunskap. Fem veckor räckte för att väcka mitt intresse för en karriärväg jag inte ens visste existerade, och idag gör jag mitt examensprojekt inom farmakometrik med inslag av klinisk prövningsmetodik. Flera av dem jag läste kursen med talar också om att utforska fältet vidare, säger Kristin Augustsson, apotekarstudent vid Uppsala universitet.

En rad regionala aktörer som arbetar med kliniska läkemedelsprövningar är aktivt engagerade i utbildningen. Utöver nämna organisationer är bland andra Uppsala Clinical Research Center och Sjukhusapoteket involverade i undervisningen. En framträdande roll i kursen har även Clinical Trial Consultants AB som bland annat erbjuder rådgivning kring tidiga kliniska prövningar. Här arbetar Erik Rein-Hedin som föreläser om virtuella inslag i prövningar, ett hett område som aktualiserats ytterligare under pandemin:

Erik Rein-Hedin, Clinical Research Physician
Erik Rein-Hedin, Clinical Research Physician

– Jag är läkare och tjänstgör idag som Clinical Research Physician. I min roll planerar jag kommande studier, ansvarar för att se till forskningspersonernas rättigheter, välbefinnande och säkerhet under studierna och säkerställer att allt utförs enligt protokollet. Vår verksamhet spänner över flera skilda kompetenser, många av mina kollegor har farmaceutisk bakgrund och jag rekommenderar verkligen kursen för alla apotekar- och receptariestudenter med intresse för klinisk läkemedelsutveckling, då den kan bli ett första steg i en karriär som bidrar till att ta den farmaceutiska forskningen framåt.

Kursen Klinisk prövningsmetodik lanserades höstterminen 2019. Interaktionen mellan universitet och externa partners är sedan starten ett bärande inslag i upplägget, och till de mest uppskattade momenten hör en speed-dating där deltagarna får tillfälle att ansikte mot ansikte ställa yrkesrelaterade frågor till representanter för företag och myndigheter.

– Både studenter och arbetsgivare är oerhört positiva till möjligheten att utveckla sina nätverk, och att vi det senaste året mötts online har snarare öppnat ytterligare dörrar. Till höstens kursstart 1 november förbereder vi en partiell återgång till campus, och genom att väva in våra nya digitala erfarenheter har vi ambitionen att vässa innehållet ännu en nivå, konstaterar Ulrika Simonsson.

PRAKTISK INFORMATION

  • Kursen ges 24 mars till 28 april 2022
  • Undervisningsspråk: Svenska, vid behov på engelska.

LÄS MER & ANSÖK

MER INFORMATION

KONTAKT

Ulrika Simonsson, Farmaceutiska fakulteten
Professor i farmakokinetik
ulrika.simonsson@farmbio.uu.se

Text: Magnus Alsne, foto: Artem Podrez, privat, CTC, Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04