Ny databas möjliggör effektivare forskning om covid-19

2021-08-23

Med SCIFI-PEARL får forskare tillgång till aktuella registerdata om alla i Sverige som diagnosticerats med covid-19 och en omfattande jämförelsekohort. ”Det här tillför en viktig dimension till covid-forskningen och efterfrågan är stor” säger Björn Wettermark, professor i läkemedelsepidemiologi.

Foto på Professor Björn Wettermark
Björn Wettermark, professor, Uppsala universitet

Coronavirusets explosiva spridning, från de första fallen i Wuhan till global pandemi, ställer den medicinska forskningen inför unika utmaningar. Att under stark tidspress kartlägga miljoner sjukdomsfall parallellt med utvecklingen av effektiva vacciner kräver enorma mängder aktuella och tillförlitliga data. Behovet av ny kunskap visar heller inga tecken på att minska trots vikande smittotal, och nu lanseras SCIFI-PEARL, en databas som samlar information från ett brett urval nationella vårdregister.

– Med SCIFI-PEARL öppnar vi många viktiga dörrar för vetenskapssamhället. Våra svenska register håller internationellt hög kvalitet, och genom att länka dem i en kontinuerligt uppdaterad databas kan vi tillhandahålla helt nya förutsättningar för registerbaserad forskning. Efterfrågan är stor, flera intressanta studier är redan påbörjade och ytterligare andra väntar på grönt ljus, säger Björn Wettermark, professor i läkemedelsepidemiologi och projektgruppens expert inom registeranalys av läkemedelsanvändning och effekter.

I fokus för den forskning som hittills initierats med utgångspunkt i SCIFI-PEARL står bland annat att beskriva covid-19-relaterad sjuklighet och dödlighet – totalt och i olika riskgrupper – liksom att identifiera de faktorer som påverkar prognoser. Även de farmaceutiska vetenskaperna har uppmärksammat de möjligheter SCIFI-PEARL erbjuder, och för närvarande utförs analyser av vilka effekter statiner och blodtryckssänkande läkemedel har på sjukdomsförlopp och mortalitet.

– Design och utveckling av SCIFI-PEARL har letts av forskare vid Göteborgs universitet i samarbete med flera forskare vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet. Det har krävt mycket av både tid, uthållighet och diskussioner med bland annat Socialstyrelsen, etikkommittéer och kvalitetsregister. Nu är grunden lagd och jag övertygad om att våra svenska data kommer att tillföra en ny och viktig dimension till ett fält där behovet av snabba resultat ibland föranlett vetenskapliga brister, konstaterar Björn Wettermark.

För forskare erbjuder SCIFI-PEARL relevanta data om i princip samtliga Sveriges diagnosticerade covid-19-patienter. Basen hämtar material ur ett tjugotal nationella register och uppdateras varannan månad med nyupptäckta fall såväl som aktuella uppgifter om varje person. Här finns även en jämförelsekohort som motsvarar närmare 10 procent av landets befolkning. Databasen förvaltas vid Registercentrum i Västra Götaland, men själva länkningen utförs av Socialstyrelsen som pseudonymiserar data så att inga enskilda individer kan identifieras.

SCIFI-PEARL hämtar material ur ett tjugotal nationella register
SCIFI-PEARL hämtar material ur ett tjugotal nationella register

– I juli publicerade vi en artikel i tidskriften Clinical Epidemiology som utförligt presenterar SCIFI-PEARL. Nu börjar vi skörda frukterna av vårt arbete, och ser redan exempel på de effekter det genererar trots att covid-19 är ett på många sätt kompetitivt forskningsområde. Vi har bland annat beviljats anslag för ett nordiskt samprojekt och hoppas även inom kort knyta en gästforskare till vår grupp för arbete direkt relaterat till SCIFI-PEARL, säger Björn Wettermark.

Fakta

  • Swedish Covid-19 Investigation for Future Insights – A Population Epidemiology Approach Using Register Linkage (SCIFI-PEARL) är en rikstäckande, regelbundet uppdaterad, multiregisterlänkad observationsstudie som möjliggör snabba svar på brådskande vetenskapliga frågor.
  • SCIFI-PEARL är initierad av Fredrik Nyberg, gästprofessor i registerepidemiologi vid Göteborgs Universitet
  • Vid Uppsala universitet deltar Björn Wettermark, professor i läkemedelsepidemiologi, och Johan Sundström, professor i epidemiologi och hjärtläkare vid Akademiska sjukhuset, i arbetet med SCIFI-PEARL.

Mer information

Kontakt

Björn Wettermark, Uppsala universitet
Professor i läkemedelsepidemiologi, institutionen för farmaci
bjorn.wettermark@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: privat, SCIFI-PEARL

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08