Anja Sandström ny professor i läkemedelskemi

2021-08-18

Farmaceutiska fakulteten gratulerar Anja Sandström som 1 juli 2021 befordrades till professor i läkemedelskemi vid institutionen för läkemedelskemi.

Anja Sandström är ny professor i läkemedelskemi
Anja Sandström, ny professor i läkemedelskemi

Anja Sandström, prodekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och forskare med fokus på peptider och peptidomimetika i läkemedelsutveckling är befordrad till professor i läkemedelskemi.

Anja Sandström forskar inom området Läkemedelsdesign och läkemedelsutveckling med särskild inriktning på utformning och syntetisering av proteashämmare riktade mot virussjukdomar, samt att göra peptidhärmande molekyler av neuropeptider för användning mot neuropatisk smärta.

Måndag 9 augusti 2021 publicerade Anja Sandström med kollegor artikeln Antibacterial sulfonimidamide-based oligopeptides as type I signal peptidase inhibitors: Synthesis and biological evaluation i tidskriften European Journal of Medicinal Chemistry.

MER INFORMATION

KONTAKT

Anja Sandström, professor
Institutionen för läkemedelskemi
anja.sandstrom@ilk.uu.se, 018-471 5026

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04