Sök Apotekarsocietetens stipendier senast 31 oktober

2021-08-17

Apotekarsocieteten utlyser stipendier riktade till doktorander för deltagande vid konferenser och kurser samt för post doc vistelse utomlands. Du som studerar kan söka resebidrag för att göra examensarbete utomlands. Välkommen med din ansökan senast 31 oktober 2021.

Apotekarsocieteten utlyser stipendier 2020

Utlysningen omfattar stipendier avseende följande aktiviteter med start efter 1 januari 2021:

  • examensarbete utomlands
  • deltagande i forskarkurser, kongresser med mera med läkemedelsinriktning
  • forskningsvistelse utomlands under max 3 månader
  • post doc-stipendier
  • Apotekens bidrag för bra läkemedelsanvändning

Ansökan inklusive bilagor ska skickas in digitalt senast 31 oktober 2021.

Stipendier är avsedda för enskilda individer. Vid många sökande prioriteras doktorander före yrkesverksamma/disputerade.

Medlemmar i Apotekarsocieteten prioriteras vid likvärdiga ansökningar. Medlemskap och betalning av detta för innevarande kalenderår ska vara registrerat sista ansökningsdag.

INFORMATION & ANSÖK

KONTAKT

Lisa Bandholtz, Apotekarsocieteten
PhD, Vetenskaplig sekreterare
lisa.bandholtz@apotekarsocieteten.se, 08–723 50 39

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04