Andrea Benediktsdottir tilldelas Irisstipendiet för framåtsträvande kvinnor

2021-08-13

Andrea Benediktsdottir, doktorand vid institutionen för läkemedelskemi, tilldelas Irisstipendiet för framåtsträvande kvinnor i Sverige. Med stipendiet ska Andrea Benediktsdottir delta i en tvärvetenskaplig kurs med fokus på antibiotika och resistens som ges i Veyrier-du-Lac, Frankrike.

Andrea Benediktsdottir, doktorand vid institutionen för läkemedelskemi
Andrea Benediktsdottir, institutionen för läkemedelskemi, erhåller Irisstipendiet

– Jag känner mig både glad och stolt att tilldelas Irisstipendiet. Med pengarna kommer jag att finansiera en resa till The ICARe Course i franska Veyrier-du-Lac. Det är en kurs där unga antibiotikaforskare analyserar nya metoder och upptäckter tillsammans med ledande experter från akademi och industri. Mötet pågår nio dagar i oktober och jag fick nyligen besked att jag blir en av totalt 40 forskare som bjuds in att delta, säger Andrea Benediktsdottir.

Irisstipendiet utdelas årligen i syfte att stödja utbildning av framåtsträvande kvinnor i Sverige. Bland mottagarna märks kvinnor som verkar eller kommer att verka inom områden som är av betydelse för andra kvinnor. Det kan gälla möjligheten att etablera nya forskningsrön med ett kvinnoperspektiv inom bland annat medicin och omvårdnad.

– Spridningen av antibiotikaresistenta bakterier är ett globalt och akut hot mot alla grenar av den moderna läkekonsten. För att vända utvecklingen måste vi samarbeta över både vetenskapliga och geografiska gränser, och min ambition är att förmedla dagsaktuell kunskap från The ICARe Course till studenter och forskare vid Uppsala universitet som arbetar med fokus på antibiotika.

Irisstipendiet delas ut av Iris Jonzén-Sandbloms och Greta Jonzéns Stiftelse. Iris Jonzén-Sandblom (1900–1999) var själv en framåtsträvande kvinna som vid arton års ålder tog realexamen per korrespondens vid Hermods. Hon studerade därefter handel och språk vid Filiph Holmqvists Handelsinstitut i Göteborg. Med inköp och förvaltning av fastigheter samt fördelaktiga penningplaceringar byggde Iris en ansenlig förmögenhet som utgjort grund till såväl en imponerande konstsamling som Irisstipendiet.

Mer information


Kontakt

Andrea Benediktsdottir, doktorand
Institutionen för läkemedelskemi
andrea.benediktsdottir@ilk.uu.se

Text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04