Uppsala universitet i miljardsatsning mot tuberkulos

2021-07-15

Nu förenas universitet och läkemedelsföretag i tretton länder i UNITE4TB, ett internationellt kunskapskonsortium som ska utveckla verktyg för nya och effektiva antibiotikabehandlingar mot tuberkulos. ”Satsningen är nödvändig för att möta den globala hotbild vi möter”, säger Ulrika Simonsson, professor i farmakokinetik vid Uppsala universitet.

Ulrika Simonsson, professor i farmakokinetik
Ulrika Simonsson, professor i farmakokinetik

Varje år dör 1,5 miljoner människor i tuberkulos, en sjukdom som åter ökar efter en längre tids tillbakagång. Aktiv tuberkulos behandlas främst med en kombination av antibiotika, men snabbt ökande antimikrobiell resistens orsakar nu förhöjd dödlighet i flera länder. För att vända utvecklingen lanserar Uppsala universitet och ytterligare 29 partners UNITE4TB, ett internationellt konsortium som ska utveckla kliniska prövningar av potentiella antibiotika och nya behandlingar.

– Konsortiet förenar ledande universitet och forskande läkemedelsföretag i kampen mot en stor global utmaning. Bakom initiativet står IMI AMR Accelerator som redan organiserat flera omfattande samarbeten med fokus på antibiotikaresistens. UNITE4TB hakar direkt i ERA4TB, en pågående satsning på att ta fram tio nya antibiotikakandidater. Vår grupp vid Uppsala universitet är den enda som valts ut att delta i båda konsortierna, vilket ger oss en fantastisk möjlighet att arbeta längs två fronter, säger Ulrika Simonsson, professor i farmakokinetik.

IMI AMR Accelerator står bakom initiativet
IMI AMR Accelerator står bakom initiativet

Tuberkulos är en luftburen infektionssjukdom som sprids via mikroskopiska droppar i upphostningar. En knapp fjärdedel av världens befolkning bedöms bära den bakterie som orsakar tuberkulos och årligen insjuknar närmare tio miljoner människor. Tuberkulos förekommer främst i Sydostasien och södra Afrika, men sett till andelen sjuka som inte kan behandlas med antibiotika dominerar Öst- och Centraleuropa.

– Sedan 1960-talet har bara tre nya läkemedel utvecklats mot tuberkulos. Det är långt från tillräckligt, vilket gör UNITE4TB till en nödvändig satsning för att möta den globala hotbild vi står inför. ERA4TB har redan två substanskandidater på gång, och här kommer vår forskningsmiljö i Uppsala in i bilden genom att formulera matematiska modeller med vilka vi kan designa optimala kliniska studier och beräkna utkomsten av dessa, säger Ulrika Simonsson.

Konsortiet UNITE4TB förfogar över 185 miljoner euro fördelat på sju år och kommer att bedriva försöksverksamhet på fyra kontinenter. Projektets mål är att utveckla kliniska fas 2-studier som ska påskynda utvecklingen av nya läkemedel och dosrekommendationer riktade mot tuberkulos. Verktyg som i sin tur kan bana väg för behandlingar med förstärkt verkan mot olika former av resistens och samsjuklighet.

– Att IMI AMR Accelerator öronmärkt en betydande del av finansieringen för forskarutbildning visar att de följer en långsiktig strategi. I Uppsala ska vi rekrytera doktorander som förstärker vår grupp inom AI och maskininlärning i modellering av kliniska data, två kompetenser vi behöver för att analysera samband och synergieffekter vid kombinationsbehandling med antibiotika. Att vårt arbete inom UNITE4TB dessutom linjerar med innehållet i regeringens forsknings- och innovationsproposition gör att jag idag känner optimism inför framtiden, konstaterar Ulrika Simonsson.

FAKTA

  • Konsortiet UNITE4TB är initierat av IMI AMR Accelerator i syfte att ta fram kliniska fas 2-studier som ska påskynda utvecklingen av nya läkemedel och behandlingar mot tuberkulos.
  • AMR Accelerator är ett IMI-program som omfattar åtta projekt med det gemensamma målet att utveckla nya läkemedel för att behandla eller förhindra resistenta bakterieinfektioner.
  • IMI är världens största offentliga-privata partnerskap inom livsvetenskaper med en samlad budget på 5,3 miljarder euro. Ett centralt syfte är att utveckla bättre läkemedel inom sjukdomsområden med stora medicinska behov.

MER INFORMATION

KONTAKT

Ulrika Simonsson, Professor i farmakokinetik
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Ulrika.Simonsson@farmbio.uu.se, 018-471 4256

Text: Magnus Alsne, foto Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04