U-FOLD tilldelas Nordic Drugs Stora Pris 2021

2021-06-16

10-årsjubilerande U-FOLD erhåller Nordic Drugs Stora Pris 2021 för att med forskning, utbildningar och uppmärksammande av beroendefrågor tillföra fältet stor positiv betydelse på både regional och nationell nivå.

Fred Nyberg, professor emeritus i biologisk beroendevetenskap
Fred Nyberg, professor em. och initiativtagare till U-FOLD

Uppsala universitets Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende, U-FOLD, invigdes 2011 som en regional länk mellan Uppsalas forskning, prevention och behandling inom beroendeområdet. I samband med 10-årsjubileumet belönas forumet med Nordic Drugs Stora Pris, en utmärkelse som uppmärksammar arbete som bidrar till bättre vård och behandling av patienter med opioidberoende i Sverige.

– U-FOLD är en mycket värdig vinnare av Nordic Drugs Stora Pris, och det var en glädje för mig att personligen få tillkännage priset för Fred Nyberg, professor emeritus i biologisk beroendevetenskap, som tog initiativ till forumet och hela tiden haft avgörande betydelse för dess utveckling, säger Inger Ländin, Senior Key Account manager vid Nordic Drugs

I motiveringen konstateras att U-FOLD ”under de senaste 10 åren etablerat sig som en viktig aktör inom beroendeområdet, med bland annat forskning och utbildningar som fått stor positiv betydelse även på nationell nivå. Genom att uppmärksamma beroendefrågor har U-FOLD också bidragit på ett konstruktivt sätt i den breda samhällsdebatten.”

– U-FOLD har med åren vidgat sin verksamhet till både svensk och nordisk nivå. Vi ägnar fortsatt stor kraft åt att utveckla arenor för dialog kring aktuella utmaningar inom beroendeområdet, men har det senaste året, liksom många andra, tagit steget över till digitala plattformar. Vi fortsätter också att utgöra en tydlig röst i samhällsdebatten, och det är både hedrande och inspirerande att vi lagom till vårt 10-årsfirande föräras denna utmärkelse, säger Fred Nyberg, professor emeritus i biologisk beroendevetenskap och senior rådgivare vid U-FOLD.

Nordic Drugs Stora Pris á 50 000 kronor delas ut i Malmö onsdag 10 november 2021.

Fakta

  • U-FOLD är en regional kraftsamling mot läkemedels- och drogberoende. Här möts forskare och fackmän för att tillsammans utveckla samhällets åtgärder mot missbruk, dess följder och problematik.
  • Nordic Drugs Stora Pris á 50 000 kronor belönar upptäckter eller arbete med målsättning att förbättra diagnos, behandling och/eller patientomhändertagande inom beroendevården vid opioidmissbruk.

Mer information

Kontakt

Fred Nyberg, professor em, Uppsala universitet
Senior rådgivare, U-FOLD
Fred.Nyberg@farmbio.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt.

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04