Uppsala universitets beteendefacilitet lyfter djurstudier till nästa nivå

2021-06-16

10-årsjubilerande plattformen Uppsala universitets beteendefacilitet bistår forskare i beteendevetenskap vid planering, utförande och analys av försökdjurstudier. Efterfrågan på plattformens tjänster är omfattande, men dess medarbetare identifierar ytterligare vetenskaplig potential.

Stim med zebrafiskar

Sedan 2011 erbjuder plattformen Uppsala universitets beteendefacilitet (UUBF) stöd, verktyg och anpassade testmiljöer till forskare som använder sig av möss, råttor och utvalda fiskarter i prekliniska beteendestudier. Alla medarbetare i organisationen har lång erfarenhet av området och bistår i både planering, utförande, analys och tolkning av resultaten.

Plattformen finansieras av vetenskapsområdet för medicin och farmaci, och har kommit att spela en allt viktigare roll för metodutveckling, repeterbarhet och för att minska det totala antal djur som krävs för att ge varje projekt nödvändiga förutsättningar.

UUBF logotyp– Infrastrukturen UUBF är en solid och värdefull resurs för Uppsala universitet. Tillsammans med motsvarande europeiska plattformar publicerade vi år 2020 en artikel i Journal of Neuroscience Methods där de olika infrastrukturerna jämfördes. Resultaten visar att UUBF är väl förankrad i verksamheten och erbjuder en unik bredd och expertis. Det gör att vi idag möter en stor efterfrågan på vår kompetens, men också att vi har kapacitet att facilitera ytterligare uppdrag, säger Erika Roman, institutionen för farmaceutisk biovetenskap och Sveriges lantbruksuniversitet.

Till plattformens utbud hör även stöd att formulera djurförsöksetiska ansökningar, ansvar för ett riskklass 2-laboratorium, hantering och analys av data, programmering och datavisualisering med hjälp av MatLab och DeepLabcut (artificiell intelligens). UUBF ger även ett flertal doktorandkurser, men mest efterfrågat vid plattformen är medfinansiering vid inköp av utrustning och subventionering av lokalhyror.

– Utrustningen är ofta dyr, kräver underhåll och är även utrymmeskrävande, men att kontinuerligt skjuta till medel vid inköp har gjort oss till delägare i en bred arsenal av verktyg som vi nu koordinerar tillgång till. Att vi även lotsar till ändamålsenliga lokaler sänker tröskeln ytterligare för grupper som annars kanske skulle sakna tillräckliga resurser. Att vi dessutom tillför rätt kompetens genererar vetenskapliga synergieffekter, och vår facilitet bidrar idag till både fler och bättre studier, konstaterar Erika Roman.

Bland plattformens återkommande uppdragsgivare återfinns forskargrupper vid institutionen för neurovetenskap och evolutionsbiologiskt centrum, men också flera miljöer vid farmaceutiska fakulteten. Likväl identifierar Erika Roman och hennes kollegor vid UUBF ytterligare vetenskaplig potential, bland annat inom utveckling och studier av läkemedelssubstanser.

– Allt fler upptäcker att beteendestudier är avsevärt mer sofistikerade än att placera en råtta i en låda och se vad den hittar på. Till exempel har vi nyligen utvecklat en testmiljö som möjliggör kartläggning av multipla beteendevariabler hos zebrafiskar, vi arbetar också för att tydligare definiera de praktiska förutsättningarna till mer omfattande djurstudier. Vi uppmuntrar därför alla med en forskningsrelaterad frågeställning där vår plattform kan bidra att kontakta oss så tar vi tillsammans ut riktningen för nästa steg.

Fakta

  • Uppsala universitets beteendefacilitet (UUBF) är en forskningsinfrastruktur som erbjuder stöd i samband med djurstudier.
  • UUBF leds av en styrelse bestående av fyra forskare från institutionerna för farmaceutisk biovetenskap och neurovetenskap. Under styrelsen är två koordinatorer samt en forskare anställda.
  • UUBF har finansiering från vetenskapsområdet för medicin och farmaci till och med 2022.
  • En nyligen publicerad artikel i Journal of Neuroscience Methods fastslår att en infrastruktur för beteendeforskning via djurstudier stärker standardiseringen av metoder, tillförlitligheten i data och möjligheten till reproducerbarhet.

Mer information

Kontakt

Uppsala University Behavioral Facility
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
uubf@farmbio.uu.se

text: Magnus Alsne, photo: UUBF m fl

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08