Examensarbete vid Testa Center öppnade internationella dörrar

2021-06-11

– Att som masterstudent få arbeta vid Testa Center var en otroligt positiv upplevelse som fortsätter att generera nytta även i min nuvarande karriär, säger Triinu Linkgreim, idag forskare vid det schweiziska bioteknikföretaget Celonic AG.

Triinu Linkgreim gjorde sitt masterarbete vid Testa Center
Triinu Linkgreim gjorde sitt masterarbete vid Testa Center

Vid Testa Center har Farmaceutiska fakultetens forskare och lärare tillgång till den industriella miljö och expertis som krävs för att ta innovationer och studenter till nästa nivå. Centret som är placerat vid Cytivas site i Uppsala invigdes 2018, och nyligen beslutades att samverkansavtalet med Uppsala universitet löper vidare i ytterligare två år.

– Vi tillhandahåller högkvalitativ laboratorieutrustning och kompetens inom biologisk produktion och faciliterar både forskningsprojekt och utbildningsaktiviteter. Här ges möjlighet att redan i ett tidigt skede pröva en idés potential, och flera grupper har redan upptäckt det stora värdet i att driva projekt med guidning och kontinuerlig feedback från våra specialister, säger Jesper Hedberg, verksamhetschef vid Testa Center.

Sara Mangsbo, forskningsledare i immunonkologi, är en av de forskare som förlagt verksamhet vid Testa Center. Nyligen slutförde hennes team de inledande uppskalningsförsöken av ett protein som kan få stor betydelse för möjligheten att vaccinera mot cancerceller. Samarbetet med Testa Center besparade gruppen stora resurser, men gav också viktig kunskap.

– Produktionsprocessen är en utmaning hela vägen från laboratoriet, genom de kliniska studierna fram till leverans vid ett eventuellt godkännande. Vid Testa Center har vi lärt oss oerhört mycket om både uppskalning och det som krävs för att omsätta vår innovation i färdig produkt. Det är erfarenheter som kommer att vara till stort värde även i min roll som lärare vid Uppsala universitet och att bygga framtida kompetens, säger Sara Mangsbo.

Triinu Linkgreim, tidigare masterstudent i tillämpad bioteknik, utförde delar av sitt examensarbete vid Testa Center. Med ambitionen att redan under sin utbildning bygga kompetens av relevans för industrin, väcktes hennes intresse då Sara Mangsbos team annonserade att de förberedde uppskalning av en bioprocess.

Triinu Lingreim på plats i Testa Center
Triinu Lingreim på plats i Testa Center

– Det gav mig tillfälle att arbeta med den senaste teknologin och ett brett spektrum av uppgifter. Det var mycket att lära, innebar ett stort ansvar och var framför allt en otroligt positiv upplevelse. Möjligheten att interagera med experter vid både akademi och industri gav mig viktiga insikter i såväl vetenskapliga processer som min framtida karriär, konstaterar Triinu Linkgreim.

Idag arbetar Triinu med biofarmaceutisk processutveckling vid det schweiziska företaget Celonic AG. Hon deltar i både planering och utförande, och vet med säkerhet att hennes tid vid Testa Center var starkt bidragande till att hon erbjöds sin nuvarande anställning.

– För min arbetsgivare var det viktigt att jag kunde arbeta självständigt från start, och mina erfarenheter från Testa Center gör att jag törs lita till min kompetens på ett sätt som nog inte är helt vanligt bland nyutexaminerade. Härnäst hoppas jag implementera den kunskap jag fick med mig i fibro-kromatografi i företagets verksamhet, en teknik jag är övertygad om kommer att spela en viktig framtida roll i vårt fält.

Vid Testa Center förs långt gångna diskussioner kring utbildningsverksamhetens fortsatta utveckling. Redan idag tar Cytivas experter aktiv del i både föreläsningar och laborativa moment, och så snart pandemirestriktionerna tillåter kommer studenterna åter att erbjudas guidningar genom centrets högteknologiska miljöer.

– Vårt fokus ligger på att korta avståndet från idé till samhällsnytta, och det gör vi genom att skapa optimala förutsättningar för biologiska innovationsprojekt. För att lyckas krävs även nyfikenhet på framtiden, och just nu lägger vi stor vikt vid att utveckla vårt erbjudande gentemot spjutspetsforskning inom digitalisering, vilket är ett område i snabb rörelse framåt. Vid Testa Center finns mycket att se fram emot de kommande åren, säger Jesper Hedberg.

FAKTA

  • Testa center är Sveriges testbädd och innovationscenter inom bioprocessteknologi för forskare, studenter och företag som vill testa och industriellt skala upp innovationer i produktionen av biologiska läkemedel.
  • Vid Testa Center erbjuder Uppsala universitet studenter utbildning i bioprocess- och läkemedelsutveckling, parallellt har universitetets forskare tillgång till centrets moderna utrustning inom bioteknisk processindustri.

Mer information

SE VIDEO OM TESTA CENTER

KONTAKT

Erik JacobssonErik Jacobsson
Farmaceutiska fakultetens koordinator, Testa Center
erik.jacobsson@farmbio.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: privat, Testa Center

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04