Ny teknik banar väg för vaccination mot cancer

2021-06-11

Med en ny metod vill forskare vid Uppsala universitet lära vårt immunförsvar att identifiera tumörer och skapa T-cellerna som kan förstöra dem. ”Det är inspirerande att se något så innovativt födas i Sverige” säger Kristian Sandberg, chef vid SciLifeLabs läkemedelsplattform.

Sara Mangsbos team med personal vid SciLifeLab
Sara Mangsbo, forskningledare i immunonkologi, på plats vid SciLifeLab

Immunterapi vid cancerbehandling – att utnyttja och stärka kroppens immunförsvar mot tumörceller – tog ytterligare ett viktigt steg då Sara Mangsbo, forskningsledare i immunonkologi, presenterade resultatet av sitt mångåriga samarbete med SciLifeLab kring en ny plattformsteknologi med potential att möjliggöra individuell och kostnadseffektiv cancervård.

– Immunterapin rider på en framgångsvåg, men står alltjämt inför utmaningen att öka kroppens antal tumörspecifika T-celler och att få dem att söka upp och förgöra cancercellen. Vi har valt en delvis alternativ strategi och utvecklat en metod som påminner om vaccinering, där vi via en injektion synliggör tumören för immunförsvaret och påskyndar produktionen av just de T-celler som krävs, berättar Sara Mangsbo, biträdande universitetslektor vid Uppsala universitet.

Strategin, benämnd Antibody Drug Affinity Conjugate (ADAC), bygger på att skapa syntetiska proteinfragment liknande dem som finns i tumören och att injicera dessa i patienten. Detta exponerar tumören för immunförsvaret som därmed börjar producera helt nya, tumörspecifika T-celler, vilka i sin tur leder de redan existerande T-cellerna att identifiera och förstöra tumören.

– Våra avgörande framsteg är att vi med ADAC kan förlänga peptidernas stabilitet i kroppen och att vi dessutom utvecklat en generisk metod att leda dem rätt i kroppen, kontrollera upptaget i avsedda celler och därmed stimulera en ökning av antalet T-celler. Det är ett vetenskapligt genombrott som inte varit möjligt utan det ovärderliga stöd vi erhållit vid SciLifeLabs läkemedelsplattform, konstaterar Sara Mangsbo.

Sara Mangsbo på plats i SciLifeLab
Överlämning av dokumentation

Läkemedelsplattformen vid SciLifeLab är en nationell resurs som stödjer läkemedelsforskning. Med aktivitet vid svenska fem universitet – och gemensam representation via Uppsala universitet – bistår plattformen akademiska forskare i utveckling av innovativa terapeutiska koncept och tillhandahåller resurser och kompetens som möjliggör forskning som annars inte vore genomförbar i vårt land.

– Kraften i Sara Mangsbos idé var uppenbar redan vid vårt första möte och upplägget hon presenterade var både sofistikerat och framsynt. Nu har vi följts åt i nästan fem år som varit såväl stimulerande som roliga. Sara och hennes team är unga och hungriga, men också lyhörda i sina ambitioner. Nu har de en innovation med potential att rita om spelplanen som vi känner den, och det är oerhört inspirerande att se något så innovativt födas i Sverige, säger Kristian Sandberg, chef vid SciLifeLabs läkemedelsplattform.

Parallellt med sin prekliniska verksamhet vid Uppsala Biomedicinskt Centrum har gruppen förberett steget över till kliniska studier i samarbete med Testa Center, en innovationsmiljö och testbädd placerad vid Cytivas site i Uppsala. Här har Uppsala universitets forskare tillgång till högkvalitativ utrustning och expertis inför uppskalning av biologiska processer, vilket möjliggör att redan i ett tidigt skede pröva nya idéers potential och därmed reducera riskerna längs vägen till färdig produkt.

Team Mangsbo på plats i Testa Center
Team Mangsbo i Testa Centers laboratoriemiljö

– Att specificera en biomedicinsk produktionsprocess skulle kräva betydande resurser av en enskild forskargrupp. Sara Mangsbo kontaktade oss redan i ett tidigt skede, och med vårt stöd har hennes team förstärkt med flera skickliga studenter på ett både kostnads- och tidseffektivt sätt kunnat prova och utvärdera uppskalningsförsök av en tetravalent bispecifik antikropp som är central för metoden. Det har varit ett givande samarbete, och då vårt ramavtal med Uppsala universitet nu förlängs ytterligare två år ser vi fram mot att ta in nya spännande projekt, säger Jesper Hedberg, verksamhetschef vid Testa Center.

Härnäst fortsätter Sara Mangsbo att utveckla sin metod inom ramarna för det nystartade bolaget Strike Pharma AB, i vilket hon förenar forskare från bland annat Uppsala universitet och KTH. Strike Pharma AB, som nyligen avslutat en emissionsrunda, har valt att etablera sig i Green Innovation Park, en innovationsmiljö vid Sveriges Lantbruksuniversitet med fokus på samarbete, nytänkande och hållbara innovationer.

– Vi bedömer att det är rätt omgivning för oss att ta nästa steg i design och produktion av den bespecifika antikropp vi utvecklat. Når vi hela vägen i mål kan det medföra en avsevärt kortad väg till behandling av cancer, men vi identifierar även stor potential kring virussjukdomar. I Strike Pharma AB mönstrar vi en mycket kompetent laguppställning och har finansiering att ta oss en bra bit längs vägen, så framtiden ser definitivt lovande ut, konstaterar Sara Mangsbo.

Fakta

  • SciLifeLabs Läkemedelsplattform (DDD) erbjuder det svenska akademiska forskarsamhället industristandardinfrastruktur, expertis och strategiskt stöd för teknikutveckling eller för att hjälpa framstegsprojekt mot ett prekliniskt proof-of-concept.
  • Testa center är en testbädd och ett innovationscenter inom bioprocessteknologi för forskare, studenter och företag som vill testa och industriellt skala upp innovationer i produktionen av biologiska läkemedel.

Mer information

KONTAKT

Sara Mangsbo, forskningsledare i immunonkologi
Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet
E-post  Sara.Mangsbo@farmbio.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt. Testa Center

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08