Testa dig själv – vilka goda idéer finns i din forskning?

2021-06-09

Vilka av dina forskningsresultat har potential att lösa ett problem på ett nytt sätt? Gör UU Innovations självtest för att se vad du utvecklar i din forskning som har potential att skapa värde även för andra.

forskare gör UU Innovations självtest

Att öka forskares medvetenhet om de potentiellt mycket värdefulla tillgångar de skapar är utgångspunkten för UU Innovations självtest.

– Vi vill bidra till att fler får upp ögonen för vad de faktiskt tar fram i sin forskning i form av till exempel dataset, metoder och modeller och för vilka dessa resultat skulle kunna skapa värde. Att gräva där du står är helt enkelt första steget för att i förlängningen kunna skapa värde av din forskning även utanför den närmaste forskningsmiljön, säger Hillevi Englund på UU Innovation.

Självtestet kräver inga förkunskaper, går snabbt, och kan göras av alla forskare, oavsett område. Ett syfte med testet är nämligen att visa att innovation är något för forskare inom alla discipliner och inte något som enbart behöver ha sitt ursprung i en teknisk uppfinning.

– Innovation handlar kort och gott om nya lösningar som skapar värde för andra – individer, grupper, organisationer eller samhället i stort. Startpunkten för dig som forskare är att identifiera de forskningsresultat som har potential att nyttiggöras och skapa värde i samhället, menar Hillevi Englund.

Med en större insikt om vad man faktiskt skapar i sin forskning är det enklare att tänka strategiskt kring både nyttiggörande och den fortsatta forskningen. För den som vill ha bollplank och handfast stöd för att gå vidare med att utvärdera och utveckla den värdeskapande potentialen i sina resultat finns UU Innovation.

– Med självtestet får du en första inblick i guldkornen bland dina forskningsresultat och därifrån kan vi hjälpa till med att utforska möjligheterna för nyttiggörande närmare. Det finns många olika former av forskningsresultat som kan komma till nytta i samhället, med rätt förutsättningar och stöd. Att våga pröva sin idé är kärnan! För dig som forskare är risken med att pröva är låg, och om idén inte skulle visa sig bära lär sig den som försöker ofta mycket på vägen, förklarar Hillevi Englund.

Så man behöver inte vara orolig att man inte kommit långt nog i sina tankar eller med sin idé?

– Inte alls! UU Innovations stöd är inriktat på den allra första utvecklingsfasen och tillsammans lägger vi upp en plan för vad som behöver göras för att undersöka och stärka bärkraften i idén. Bland annat är det viktigt att tidigt få kunskap om ifall idén möter ett faktiskt behov och om den behöver skyddas på något sätt. Det här är frågor vi hjälper till att söka svar på, berättar Hillevi Englund.

SEMINARIUM OCH SJÄLVTEST

  • Den 15 juni kl 15.15-16 hålls ett seminarium " Identify the hidden potential in your research."  som ger en introduktion och inspiration till självtestet. Vill du delta i seminariet - anmäl dig via Länk till anmälan 
    Fler tillfällen kommer under hösten med start redan i augusti.

  • Gör självtestet via: Länk till självtestet

text: Sara Gredemark

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08