Alumn i fokus: Joachim Gullbos doktorandarbete blir ny cancerbehandling

2021-05-05

Joachim Gullbo, apotekarutbildad vid Farmaceutiska fakulteten, såg i februari sitt doktorandarbete med start i det sena 90-talet resultera i ett nytt cancerläkemedel i USA. ”En fantastisk känsla” rapporterar han från sitt nuvarande hem i Kalifornien.

Joachim Gullbo, apotekarutbildad vid Farmaceutiska fakulteten
Joachim Gullbo, apotekarutbildad vid Farmaceutiska fakulteten

Multipelt myelom är en relativt ovanlig cancersjukdom som drabbar i benmärgen. I dagsläget saknas en botande behandling, och många patienter hinner med tiden utveckla resistens mot de terapier som finns tillgängliga. Den 26 februari väcktes emellertid förnyat hopp då FDA – USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet – gav sitt villkorade tillstånd för melflufen som del i behandling av vuxna patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom.

– Att FDA godkänner melflufen känns fantastiskt. Det är över tjugo år sedan jag på syntetisk väg framställde den molekyl som ligger till grund för PEPAXTO®, ett peptidlänkat cancerläkemedel som utvecklats inom Oncopeptides AB, det företag vi grundade år 2000 och som idag utgör ett fullt integrerat globalt biotechbolag. Själv bidrar jag på deltid som senior rådgivare, och det är en otrolig resa jag får ta del av, berättar Joachim Gullbo, apotekarutbildad alumn vid Uppsala universitets farmaceutiska fakultet.

Sedan snart ett år lever Joachim med sin familj i Kalifornien. Hit flyttade de efter tre år i New Jersey där Joachim alltjämt tjänstgör som Medical Monitor vid Theradex Oncology. Arbetet kretsar kring rådgivning inom klinisk läkemedelsutveckling mot cancer- och blodsjukdomar. Vad är praktiskt genomförbart? Vad förväntas studien visa? Hur ser standardbehandling och konkurrens ut? Vad ryms inom de regulatoriska gränserna? Hur ska eventuella biverkningar bedömas och hanteras? En gång i tiden var Joachim Gullbo chef vid Akademiska sjukhusets onkologiska sektion, men karriärval och pågående pandemi har fört honom allt längre från mötet med vårdtagarna.

– Redan då jag erhöll min apotekarexamen 1996 var jag fast besluten att studera vidare, och tog sex år senare läkarexamen. Som doktorand i klinisk farmakologi cykelpendlade jag mellan BMC och sjukhuset, men sedan ungefär ett år består mina arbetsdagar mest av mailkorrespondens och digitala möten och presentationer. Det är naturligtvis inte unikt, men jag saknar verkligen patientkontakterna och de kollegiala mötena. Nu får vi uppleva Kalifornien med allt det har att erbjuda, men hade vi följt vår ursprungliga plan hade vi redan återvänt hem, och min gissning är att vi flyttar tillbaka till Sverige inom ett år.

Resan från Apotekarprogrammet till den amerikanska västkusten har bjudit på flera omvägar. Bland dessa ryms rollen som affilierad docent vid Uppsala universitets institution för medicinska vetenskaper. En post Joachim valt att behålla i syfte att möjliggöra engagemang i forskningsprojekt vid moderuniversitetet. Uppdrag som sannolikt utgör välkomna komplement till vardagens kliniska studier med bas i den amerikanska vården där försäkringssystemen ofta styr vad som är görbart.

– Här måste vi ständigt anpassa vår verksamhet efter rådande standard. Patienter behöver klartecken från sina försäkringsbolag innan de kan delta i studier. Ibland tvingas de avbryta sin medverkan för att försäkringsvillkoren ändras. Även om det Kaliforniska klimatet är behagligt är det mycket vi längtar efter i Sverige där mycket spännande väntar framöver. Bland annat har Oncopeptides just ansökt om marknadsgodkännande för PEPAXTO® inom EU, vilket jag hoppas ska innebära en avgörande skillnad för de många myelompatienter som utvecklat resistens mot befintliga behandlingar.

FAKTA: Joachim Gullbo

  • Utbildning  Apotekarexamen 1996, Läkarexamen 2002 (Uppsala universitet)
  • Yrke  Medical Monitor vid Theradex Oncology (US)
  • Aktuell  Upphovsman till den molekyl som ligger till grund för cancerläkemedlet PEPAXTO®
  • Oncopeptides AB grundades av apotekarna Jochim Gullbo och Kristina Luthman, Uppsala universitet, och Hans Ehrson KI, onkologerna Peter Nygren, UU, och Rolf Lewensohn, KI, samt Rolf Larsson, klinisk farmakolog vid UU.

MER INFORMATION

text: Magnus Alsne, foto: Theradex Oncology

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08