Sofia Kälvemark Sporrong: ”Sverige behöver stärka farmaceuternas ställning”

2021-05-03

Hallå där… Sofia Kälvemark Sporrong, professor i samhällsfarmaci, som i sena april utsågs till första vice ordförande i Sveriges Farmaceuter, ett fackförbund hon blev medlem i bara två månader tidigare.

Sofia Kälvemark Sporrong, professor i samhällsfarmaci
Sofia Kälvemark Sporrong, professor i samhällsfarmaci

Varför väljer du att engagera dig i Sveriges Farmaceuter?
– Förbundet är oerhört viktigt för landets apotekare och receptarier, men har på senare tid genomgått turbulens som försatt organisationen i en allvarlig situation. Då jag nyligen återvände till Sverige och Uppsala universitet efter åtta år i Köpenhamn ansökte jag om medlemskap. Kort därpå fick jag frågan om jag accepterade en nominering som första vice ordförande, och då jag upplever att jag hunnit samla åren och erfarenheterna att tillföra något tackade jag ja.

Vilka frågor anser du att förbundet bör prioritera?
– På kort sikt måste vi analysera vad konflikten egentligen bottnat i och reflektera över hur vi bäst återskapar en stabil grund. Det är antagligen ett utmanande arbete, men nödvändigt för att fortsätta organisationens långsiktiga verksamhet. Väl där hoppas jag bidra i de frågor jag fokuserar på i min forskning, bland annat farmaceutens roll i vården och på apotek, men också arbetsmiljö och lika villkor.

Vilka egenskaper kommer du att tillföra styrelsen och dess arbete?
– Som en i grunden samhällsvetenskaplig forskare med farmaceutiskt fokus, före detta ordförande i Juseks sektion för handels- och tjänsteföretag och nybliven medlem i Sveriges Farmaceuter hoppas jag bidra med en kompletterande röst som kan ge såväl vetenskapliga som internationella perspektiv. Under mina år i Danmark har jag följt professionens utveckling i både Sverige och andra länder, och kan konstatera att vår inhemska hälso- och sjukvård har mycket att vinna på att stärka farmaceuternas ställning.

På tal om vetenskap, hur går skapandet av din nya forskningsmiljö vid Uppsala universitet?
– Bra och framåt! Jagi låter tankearbete och planering ta den tid som krävs, men har en del konkreta planer. Parallellt undervisar jag, vilket ger mig tillfällen att återuppta samarbetet med flera kollegor från min förra sejour i Uppsala – det är kul! Att farmaceutiska fakulteten rekryterat professorer i både samhällsfarmaci och läkemedelsepidemiologi, ger en viktig signal om att fakulteten ser vikten av forskning kring läkemedel i samhället.

Läs även

Kontakt

Sofia Kälvemark Sporrong
Professor i samhällsfarmaci, farmaceutiska fakulteten
sofia.kalvemark-sporrong@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Apotekarsocieteten

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04