Webinarium 14 juni om digitalisering, medicin och farmaci

2021-04-23

Måndag den 14 juni arrangerar farmaceutiska fakulteten webinarium Digitalization, medicine and pharmacy – how well does our education meet future needs? Anslut online och delta i utvecklingen av farmaceutiska utbildningar i syfte att möta framtida behov.

Tid  Måndag 14 juni, 14.00-15.30
Plats Online via https://uu-se.zoom.us/j/63663368296

"Digitala tekniker håller på att i grunden förändra hur vi bedriver hälso- och sjukvård, liksom hur vi utvecklar, distribuerar och använder läkemedel. Detta ställer helt nya kompetenskrav på dem som examineras från våra utbildningar." Detta uppmärksammades nyligen av Internationella farmaceutfederationen FIP som undersökt hur väl rustade farmaceutiska utbildningar, lärare, studenter och yrkesverksamma i mer än 91 länder är för att möte de förändrade behoven.

På detta webinarium får du tillfälle att diskutera med författarna av två intressanta rapporter:

FIP digital health in pharmacy education
FIP digital health in pharmacy education

Katja Ulvestedt-Stadius är projektledare vid avdelningen för Strategisk digitalisering, Region Stockholm och författare av perspektivrapport om sjukvårdens digitalisering i regionens arbete med långtidsutredningen om hälso- och sjukvården 2040.

Aukje Mantel-Teeuwisse är professor i Farmaci och Global hälsa vid Utrecht University, Nederländerna och chef för Utrecht Centre for Pharmaceutical Policy and Regulation (www.pharmaceuticalpolicy.nl). Hon har lett arbetet med att ta fram FIP-rapporten.

De två presenterar sina rapporter i 30 minuter, följt av 15 minuter frågor och diskussion. Vi hoppas att detta ska bidra till utvecklingen av kurser vid farmaceutiska fakulteten i syfte att möta framtida behov.

Mer information

KONTAKT

Anja Sandström, prodekan
GRUFF, ordförande
anja.sandstrom@ilk.uu.se, 018-471 5026

Björn Wettermark, professor
GRUFF, ledamot
bjorn.wettermark@farmaci.uu.se

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04