Ny studie: Var tionde sjuk i covid-19 upplever långtidsbesvär

2021-04-08

Den pågående COMMUNITY-studien vid Danderyds sjukhus visar att var tionde medarbetare som insjuknat i covid-19 fortfarande efter åtta månader har besvär som påverkar deras livskvalitet negativt.

I arbetet deltar bl a Mia Phillipson, Charlotte Thålin, Sara Mangsbo, Sophia Hober och Peter Nilsson

Våren 2020 togs prover från 2 149 medarbetare på Danderyds sjukhus. Av dessa bekräftades 19 procent ha antikroppar mot SARS-CoV-2. Åtta månader senare upplevde var tionde av dem som insjuknat i covid-19 alltjämt symptom som påverkade dem negativt både i hemmet, på arbetet och socialt. Nio procent hade försämrad smak och lukt, flera upplevde också andningsbesvär och trötthet.

– Våra resultat visar att även de som enbart blir lindrigt sjuka i covid-19 kan drabbas av långtidsbesvär. Även om det inte rör sig om sjukvårdskrävande organskador så går symptomen ut över livskvaliteten. Det utgör ytterligare en anledning att hålla smittan nere och är viktigt att allmänheten känner till, säger Charlotte Thålin, specialistläkare och ansvarig forskare för COMMUNITY-studien vid Danderyds sjukhus och Karolinska Institutet.

COMMUNITY-studien utförs i tvärvetenskaplig samverkan med KTH, SciLifeLab, Folkhälsomyndigheten och Uppsala universitet. I arbetsgruppen deltar Sara Mangsbo, forskningsledare i immunonkologi vid Uppsala universitets farmaceutiska fakultet, vars team bland annat utför insamling av material för biobankning samt analyser av T celler

Sara Mangsbo, Farmaceutiska fakulteten

– Vi analyserar sedan tidigare hur länge vårt immunförsvar skyddar oss efter en covid-19-infektion. Nu analyserar vi även de immunologiska biomarkörer vi har samlat in som berör dem som upplever långtidsbesvär, såväl som sambanden mellan akuta symptom och långtidssymptom inom gruppen, säger Sara Mangsbo.

De aktuella resultaten visar även att var fjärde studiedeltagare hade symptom kvar i minst två månader efter att de insjuknade. Däremot identifierades ingen ökad förekomst av hjärntrötthet, långvarig feber eller hjärtrusningar, något som rapporterats på sociala medier och i vissa media.

– Bristen på systematiska studier kan bidra till den ibland något skeva bilden av långtidbesvär, å andra sidan har deltagarna i COMMUNITY-studien en relativt låg medianålder, och det är tänkbart att vi skulle ha fått andra resultat med äldre och sjukare deltagare, konstaterar Charlotte Thålin.

Studien Symptoms and Functional Impairment Assessed 8 Months After Mild COVID-19 Among Health Care Workers är publicerad i den vetenskapliga tidskriften JAMA.

Fakta

  • COMMUNITY-studien följer drygt 2000 medarbetare vid Danderyds sjukhus sedan våren 2020.
  • Forskarna jämför de som hade antikroppar våren 2020, med en kontrollgrupp medarbetare som inte insjuknade i covid-19 under året.

Mer information

KONTAKT

Sara Mangsbo, forskningsledare i immunonkologi
Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet
E-post  Sara.Mangsbo@farmbio.uu.se


Charlotte Thålin, specialistläkare, ansvarig forskare
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
E-post: charlotte.thalin@ki.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt m fl 

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04