Webbinarium: Modellering som stöd i klinisk forskning kring covid-19 vaccin

2021-03-31

Kan BCG-vaccin skydda oss mot covid-19? Torsdag 22 april presenterar Ulrika Simonsson, professor i farmakokinetik, sitt arbete i det internationella forskarkonsortium som just nu utforskar ett vaccin för bekämpning av den pågående pandemin. Välkommen online!

Ulrika Simonsson, professor i farmakokinetik
Ulrika Simonsson, professor i farmakokinetik

Titel  Fighting the covid pandemic using pharmacometrics
Tid  Torsdag 22 april 2021, kl. 09.00–09.45
Länk  https://uu-se.zoom.us/j/63744028735

SARS-CoV-2
SARS-CoV-2

BCG-vaccinet, utvecklat för exakt ett sekel sedan, ges varje år till 100 miljoner barn som skydd mot tuberkulos. Nu visar observationsstudier att länder med rutinmässig BCG-vaccinering har avsevärt färre rapporterade fall och avlidna i covid-19. I syfte att fastslå huruvida det är BCG-vaccinet som ger skydd under pandemin utför forskarkonsortiet ”BCG revaccination for healthcare worker in SARS-CoV-2 pandemic” just nu en klinisk Fas 3-studie med hjälp av 1000 medarbetare i den sydafrikanska vården.

I konsortiet deltar Ulrika Simonsson, professor i farmakokinetik vid Uppsala universitet, som tillsammans med sitt forskarteam använder avancerade farmakometriska modeller för att förutse om BCG-vaccinering kan minska dödlighet eller mildra sjukdomsförloppet med avseende på covid-19.

I webinariet Fighting the covid pandemic using pharmacometrics presenterar Ulrika Simonsson, Rob van Wijk och Laurynas Mockeliunas, alla vid Farmaceutiska fakulteten, sitt arbete i projektet.

Välkommen att ansluta online 22 april 2021, kl. 09.00 på https://uu-se.zoom.us/j/63744028735. Ingen registrering i förväg krävs.

Fakta

  • Studien pågår 1 maj 2020–31 oktober 2021
  • Konsortiet arbetar med stöd av The European & Developing Countries Clinical Trial Partnership

Mer information

Kontakt

Ulrika Simonsson, Professor i farmakokinetik
Institutionen för farmaci
Ulrika.Simonsson@farmbio.uu.se

Text: Magnus Alsne, foto: NIAID-RML, Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04