Nya kurser i läkemedelsutveckling möter branschbehov

2021-03-10

Som akademiskt nav i kompetenscentret SweDeliver befäster Farmaceutiska fakulteten sin redan framskjutna position inom läkemedelstillförsel. Nu tas nästa steg med en rad nya kurser som svarar mot fältets omfattande behov av framtida arbetskraft.

Effektiv läkemedelstillförsel tillhör den moderna farmacins främsta utmaningar. Flera potentiella läkemedelsmolekyler uppvisar såväl dålig löslighet som låg biotillgänglighet, och både akademi och industri efterlyser nu ökad kunskap och framtida kompetens i fältet. Sedan 2020 förenas Skandinaviens ledande branschaktörer i SweDeliver – ett kompetenscentrum i läkemedelstillförsel där Farmaceutiska fakulteten utgör akademiskt nav – och nu tas nästa steg med lanseringen av fyra nya kurser inom området.

Per Larsson, Farmaceutiska fakulteten
Per Larsson, Farmaceutiska fakulteten

– Modern läkemedelsformulering handlar allt mer om målstyrda läkemedel och individanpassade behandlingar, vilket i sin tur kräver metoder som förutser hur aktiva substanser kommer att agera i en människokropp. Det här är en vetenskap på stark frammarsch där Uppsala universitet driver en mycket stark forskningsmiljö med skickliga pedagoger, och med start i höst investerar vi våra resurser i kurser som svarar direkt mot rådande behov, säger Per Larsson, biträdande universitetslektor.

Kurserna vänder sig primärt till studenter på avancerad- och masternivå, men även yrkesverksamma farmaceuter bedöms ha stort utbyte av innehållet. Förberedelserna pågår fortfarande, och ambitionen är att vid sidan av fakultetens egna forskare även engagera industrins ledande experter som gästföreläsare.

– Kursdeltagarna kan förvänta sig högaktuella presentationer från områdets absoluta framkant. Hur forskningen med modern teknik skapar och bygger bärarsystem med kapacitet att transportera läkemedel förbi kroppens biologiska barriärer. Det här är ett interdisciplinärt fält där vi genom att arbeta längs en bred front kommer att förmedla förståelse för strategier och metoder inom en rad aktuella ämnen säger Per Larsson.

Höstterminen inleds med kursen Avancerade principer för läkemedelsformulering med fokus på laboratoriemodeller och avancerade system för läkemedelstillförsel. Kursen är avsedd att läsas i kombination med Patientcentrerad läkemedelsformulering, vilken bland annat belyser 3D-printing av läkemedel. Under sen höst följer Introduktion till nanomedicin samt Datorbaserad farmaceutisk modellering, samtliga kurser omfattar 7,5 högskolepoäng vardera.

– De kurser vi nu skapar kommer att tillhandahålla essentiell kunskap för studenter i farmaci, biomedicin, läkemedelsutveckling, datorbaserad modellering och närliggande ämnen. Genom att erbjuda dem online hoppas vi få välkomna deltagare från hela landet. Det här är discipliner i konstant utveckling och arbetsgivarnas behov av den kompetens vi förmedlar kommer utan tvekan att bestå, konstaterar Per Larsson.

LÄS VIDARE

KONTAKT

Per Larsson, Farmaceutiska fakulteten
Kursledare, biträdande universitetslektor
per.larsson@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt, Matton

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08