Doktorandrådet söker nya styrelsemedlemmar

2021-03-01

Farmaceutiska doktorandrådet (FDR) representerar doktorander vid farmaceutiska fakulteten i nämnder och kommittéer. Rådets fokus är att säkerställa att alla doktorander kan genomföra sina studier i en bra arbetsmiljö och under goda anställningsförhållanden. Nu söker FDR nya styrelsemedlemmar 2021/22.

Som styrelsemedlem i FDR tar du aktiv del i att skapa samhörighet mellan doktorander från fakultetens tre institutioner och representerar doktoranderna i olika kommittéer. Du utökar ditt nätverk, får bättre förståelse för universitets organisation och styrning och bidrar till en förbättrad forskarutbildning på vår fakultet.

FDR söker även dig som är intresserad av en post utanför styrelsen. Val av nya medlemmar sker i samband med FDR:s fakultetsmöte 29 April 2021.

Skicka din intresseanmälan till sohan.sarangi@farmbio.uu.se senast 1 april 2021.

Mer information

KONTAKT

Sohan Sarangi
Doktorand, institutionen för farmaceutisk biovetenskap
E-post  sohan.sarangi@farmbio.uu.se

foto: Mikael Wallerstedt, ill: Andrea Benediktsdottir

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08