Nominera din kandidat till Oscarspriset 2021

2021-02-25

Oscarspriset, en av Uppsala universitets mest prestigefyllda utmärkelser, tilldelas yngre forskare som ”genom vetenskapliga skrifter gjort sig mest förtjänta och inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet”. Välkommen med din nominering senast 25 mars.

Oscar II (1829–1907)

Mats Larhed gjorde det 2002, Mathias Hallberg upprepade bedriften 2008, och för fyra år sedan erhöll Oskar Karlsson – samtliga vid Farmaceutiska fakulteten – Oscarspriset. En utmärkelse som varje år sedan 1879 uppmärksammar ”yngre vetenskapsidkare vid Uppsala universitet som genom vetenskapliga skrifter gjort sig mest förtjänta och inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet”.

Nu inbjuds institutionerna att inkomma med förslag på mottagare av Oscarspriset 2021. Nominerade ska ha disputerat tidigast sex år före nomineringstidens utgång, priset utdelas för skrifter tillkomna efter doktorsexamen.

Skicka förslag med motivering och CV till stipendiekansliet@uadm.uu.se senast 25 mars 2021.

Pristagare utses av konsistoriet på förslag av en kommitté bestående av fakultetsdekanerna. Finns två lika förtjänta personer kan priset delas.

Fakta

Den 5 september 1877, i samband med Uppsala universitetets 400-årsfest, undertecknade Oscar II ett gåvobrev vars avkastning skulle gå till ett pris för yngre vetenskapsidkare vid Uppsala universitet som genom vetenskaplig skrift inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet.

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08