Olof Eriksson erhåller miljonanslag för PET-projekt

2021-02-19

Olof Eriksson, forskare i translationell avbildning, erhåller ett forskningsanslag på 1 303 000 kronor av Diabetes Wellness Sverige för projektet GPR44 as a PET marker for measuring beta cell mass in human.

Olof Eriksson, forskare i translationell avbildning, farmaceutiska fakulteten
Olof Eriksson, forskare i translationell avbildning, farmaceutiska fakulteten

Olof Eriksson, biträdande universitetslektor vid Uppsala universitets institution för läkemedelskemi, kommer att använda anslaget för utveckling och validering av ett nytt radioaktivt kontrastmedel för PET, som ska möjliggöra avbildning av insulinproducerande celler i bukspottskörteln.

– Vårt långsiktiga mål är att med en kort PET-undersökning kunna mäta antalet överlevande insulin-producerande celler i bukspottskörteln. Vi kan då snabbt utvärdera olika behandlingar som skyddar eller expanderar dessa celler. Vi skulle även kunna förstå hur mängden insulinproducerande celler förändras vid utvecklingen av olika typer av diabetes, säger Olof Eriksson.

Diabetes Wellness Projct Grant är ett forskningsanslag som delas ut till forskningsprojekt relaterade till både typ 1- och typ 2-diabetes där stiftelsen ser störst förutsättningar för att komma ett steg närmare en lösning kring gåtan diabetes.

MER INFORMATION

FAKTA

  • Uppsala universitets plattform för preklinisk molekylär avbildning (PET-MRI) överbryggar spannet mellan grundforskning i läkemedelskemi och kliniska applikationer av molekylär avbildning.
  • Plattformen bedriver nära samarbete med PET Centrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
  • Plattformen ingår i en pilotsatsning för att skapa en nationellt tillgänglig facilitet för PET-MRI inom SciLifeLab.

KONTAKT

Kontakta Olof ErikssonOlof Eriksson, biträdande universitetslektor
Institutionen för läkemedelskemi
E-post  olof.eriksson@ilk.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04