Ansök om medel för Utbildningsförnyelse och Pedagogisk utveckling

2021-02-16

Lärare och lärarlag vid Farmaceutiska fakulteten kan nu ansöka om projektmedel för utbildningsförnyelse och pedagogisk utveckling. Utlysningen avser verksamhetsåret 2022, men anslag kan tas i bruk redan hösten 2021.

Utlysningen stödjer och möjliggör experiment och inspiration i syfte att utveckla utbildning präglad av nytänkande, ämnesöverskridande, och långsiktig hållbarhet. Utbildningen ska rusta studenter för proaktivitet i ett föränderligt och globalt samhälle som kräver etisk, digital och interkulturell kompetens. Utlysningen omfattar 4 miljoner kronor.

2 miljoner kronor fördelas mellan

  • Utbildningsförnyelse och generella pedagogiska utvecklingsprojekt
  • Aktiv studentmedverkan
  • Hållbar utveckling
  • Internationalisering och interkulturell kommunikation.

2 miljoner kronor fördelas mellan

  • Pedagogiska utvecklingsprojekt riktade mot digitaliserad undervisning/e-lärande.

Ett projekt kan beviljas maximalt 250 000 kronor. Om ett projektförslag omfattar samordnad utvecklingsverksamhet inom mer än ett vetenskapsområde kan upp till 500 000 kronor anslås.

Projekten skall medfinansieras av berörda institutioner med eventuell overheadkostnad. Om projektmedel inordnas och större pedagogiska utvecklingsprojekt med annan finansiering ska detta anges i ansökan.

Välkommen med din ansökan senast 25 mars 2021.

Mer information

text: Magnus Alsne, foto: Matton

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08