Ny forskning visar bred immunitet mot covid-19 efter nio månader

2021-02-16

96 procent av de som utvecklar antikroppar mot SARS-CoV-2 har kvar dem efter nio månader, visar forskning vid Danderyds sjukhus, Uppsala universitet och KI. Resultatet bygger på den tredje uppföljningen i COMMUNITY-studien som undersöker långtidsimmunitet efter covid-19.

Fas 3 av COMMUNITY-studien visar bred immunitet mot covid-19 efter 9 månader

Våren 2020 togs prover från 2 149 medarbetare på Danderyds sjukhus. Av dessa bekräftades 19 procent ha antikroppar mot SARS-CoV-2. I studiens fas 3 har 1 884 personer i kohorten åter lämnat blodprov. Resultaten visar att efter nio månader har 96 procent av de 370 deltagare som i våras utvecklat antikroppar mot spike-proteinet – vilka kan neutralisera viruset – alltjämt mätbara nivåer av dessa.

I en delstudie analyserar Sara Mangsbo, forskningsledare i immunonkologi vid Uppsala universitets farmaceutiska fakultet, hur länge vårt immunförsvar ger skydd efter en covid-19-infektion.

Sara Mangsbo, Farmaceutiska fakulteten
Sara Mangsbo, Farmaceutiska fakulteten

– När vi drabbas av en infektion aktiverar vi T-celler som kan döda virusinfekterade celler, dirigera immunförsvaret och generera bestående skydd mot framtida infektioner. De minnes-T-celler som skapas kan aktiveras snabbt vid återinfektion. Genom att testa COMMUNITY-kohorten mot syntetiska bitar av coronaviruset kan vi mäta hur länge minnescellerna förblir aktiva och studera immunsvaret över tid.

Sara Mangsbo och hennes team har tillsammans med Pierre Dönnes vid SciCross tagit fram syntetiska peptider som kan identifiera SARS-CoV-2 specifika T-cells-svar. Den nu utförda analysen visar att det SARS-CoV-2-specifika T-cellsminnet väl följer det serologiska svaret.

– Möjligheten att mäta ett virus-specifikt T-cell-svar i blod avtar över tid, men det serologiska svaret är mer stabilt när man mäter antikropparna mot spike-proteinet, som alltså är de antikroppar som kan hindra viruset från att infektera celler, säger Sara Mangsbo.

Även om cirkulerande SARS-CoV-2-specifika T-celler inte är mätbara i alla individer över tid, kan cellerna alltjämt finnas kvar i vävnader som minnesceller.

– När vi analyserar T-cell-svar med hjälp av syntetiska virusbitar som dessutom överlappar med andra förkylningscoronavirus kan vi – som tidigare rapporterats – även se att det immunologiska svaret är utbrett hos fler än dem som exponerats för SARS-CoV-2, konstaterar Sara Mangsbo.

I studiens fas 3 har även SARS-CoV-2 screening genomförts, där 340 deltagare med antikroppar testats en gång i veckan under en 10-veckorsperiod. Virus kunde påvisas hos färre än en procent av deltagarna, vilket talar för en låg risk för återinfektion.

− Genom att undersöka flera komponenter av immunförsvaret nio månader efter genomgången infektion, kan vi se att även milda symptom ger ett långvarigt och brett immunförsvar. En osäkerhet har varit om en individ med antikroppar kan bära på viruset och föra smittan vidare utan att själv ha några symptom, men den risken verkar vara mycket liten, säger Charlotte Thålin, specialistläkare och ansvarig forskare för COMMUNITY-studien vid Danderyds sjukhus och Karolinska Institutet.

− Vi har i studien mätt både antikroppar och T-cellsminne på samtliga 1 884 studiedeltagare. Förutom att vi ser att 40 procent av hela gruppen nu har haft genomgången covid-19, ser vi också att mindre än två procent av de som inte har antikroppar har tecken på ett SARS-CoV-2 specifikt T-cellsminne, vilket talar för att antikroppar mot spike-proteinet speglar den generella immuniteten, säger Sebastian Havervall, biträdande överläkare vid Danderyds sjukhus och doktorand vid projektet vid Karolinska Institutet.

Fakta

COMMUNITY-studien drivs och genomförs i nära samarbete mellan Danderyds sjukhus (huvudman för studien), Uppsala Universitet, KI, KTH, SciLifeLab och Folkhälsomyndigheten.

MER INFORMATION

KONTAKT

Sara Mangsbo, forskningsledare i immunonkologi
Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet
E-post  Sara.Mangsbo@farmbio.uu.se


Charlotte Thålin, specialistläkare, ansvarig forskare
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
E-post: charlotte.thalin@ki.se

text: Magnus Alsne samt Danderyds sjukhus, foto: Mikael Wallerstedt, Danderyds sjukhus

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08