Ny väg för utländska farmaceuter till svenska apotek en succé

2021-01-25

År 2017 lanserade Uppsala universitet kompletteringsutbildningar och kunskapsprov för nyanlända farmaceuter. Idag står deltagarna för var fjärde ansökan om svensk apotekarlegitimation. ”Alla är oerhört motiverade” konstaterar Shima Momeni, koordinator vid farmaceutiska fakulteten.

Utländska farmaceuter redo för kompletteringsutbildning vid Uppsala universitet

Under den globala flyktingkris som nådde sin kulmen hösten 2015 sökte fler än 162 000 människor asyl i Sverige. Flera av de nyanlända var högutbildade med lång yrkeserfarenhet, bland dem många farmaceuter. I syfte att påskynda gruppens inträde på den svenska arbetsmarknaden uppdrog Utbildningsdepartementet och Socialstyrelsen åt Uppsala universitet att koordinera och genomföra kompletteringsutbildningar och kunskapsprov som en väg att erhålla svensk apotekarlegitimation.

– Vi mottog myndighetsuppdraget 2016 och arrangerade följande vår det första kunskapsprovet, några månader därpå inledde vi den första kompletteringsutbildningen. Januari 2021 välkomnade vi vår åttonde kull kursdeltagare, och alla är oerhört motiverade. Fler än 90 procent klarar utbildningen och i princip alla får erbjudanden om anställning redan innan examen, berättar Shima Momeni, koordinator vid farmaceutiska fakulteten.

För behörighet krävs utländsk apotekarutbildning och dokumenterad kunskap i engelska och svenska, likväl förblir trycket på utbildningen högt: Varje termin inkommer upp emot 150 ansökningar till de 32 platser som finns att tillgå. Urvalet sker via en matris som prioriterar relevanta erfarenheter efter ankomsten till Sverige. Utbildningen pågår ett år och ges främst på distans, men varje deltagare besöker Uppsala ett tiotal tillfällen per termin.

Shima Momemi, koordinator vid farmaceutiska fakulteten
Shima Momeni, Farmaceutiska fakulteten

– Därmed kan deltagarna bo kvar på sina hemorter och slippa konkurrera på Uppsalas bostadsmarknad. Att de dessutom kan göra sin verksamhetsförlagda utbildning nära hemmet bidrar till kompetensförsörjningen i de många glesbygdsregioner där ortens apotekare närmar sig pensionsåldern. Faktum är att kompletteringsutbildningen och kunskapsprovet numera står för var fjärde ansökan om apotekarlegitimation, och flera av dem bor i områden där deras kunskap kommer väl till pass, säger Shima Momeni.

Om utbildningen rullade rakt från ruta ett, var kunskapsprovets väg ur startblocken desto krokigare. Tidigt framfördes synpunkter på litteraturlistans omfattning liksom farhågor att provet i sig skulle bli orimligt svårt. Vid det första provtillfället nådde endast sju av 29 apotekare och ingen receptarie godkänt resultat. Provkonstruktörerna fick via media förklara att syftet var att säkerställa att varje apotekare hade nödvändiga kunskaper, inte att ge en viss andel deltagare godkänt resultat.

– För att kvalitetssäkra upplägget lät vi svenska apotekare och apotekarstudenter göra provet. Samtliga erhöll godkänt resultat och då tystnade kritiken. Men självklart var vi medvetna om att det var – och är fortfarande – en ovanlig utmaning för ett universitet. Normalt utgår ju examinationer från kursinnehåll, och plötsligt ska vi mäta yrkeskompetens i ett antal flervalsfrågor. Men med det sagt upplever jag att vi blir allt bättre på att konstruera provet, deltagarna kan öva på tidigare upplagor och nu följer vi en modell som alla tycks nöjda med.

Deltagare vid kunskapsprovet 2020
Deltagare vid kunskapsprovet 2020

För närvarande görs en större utvärdering av verksamheten, och i maj 2021 presenterar en extern expertgrupp sina slutsatser och rekommendationer. Då har Shima Momeni gått vidare till rollen som projektkoordinator vid WoMHeR – Uppsala universitets nya centrumbildning med fokus på kvinnors psykiska hälsa, men hon kommer att följa resultatet med intresse.

– Min uppfattning är att både deltagare och arbetsgivare är mycket nöjda. Vi har fått önskemål om att utöka utbildningen, och redan nästa år adderar vi en termin med fokus på kommunikation i samarbete med institutionen för nordiska språk. Vi har helt enkelt bra spinn på en verksamhet som jag nu lämnar med dubbla känslor. Det har varit fem fantastiska år där jag fått kombinera min professionella kompetens med mitt privata engagemang kring nyanlända. Å andra sidan inser jag att både utbildningen, provet och jag kommer att må bra av nya perspektiv.

Fakta

  • Uppsala universitet är nationell samordnare för kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen.
  • Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen ges även vid Göteborgs universitet.

Mer information

KONTAKT

Kontakta Anja SandströmAnja Sandström, farmaceutiska fakulteten
prodekan, utbildning på grundnivå och avancerad nivå
anja.sandstrom@ilk.uu.se, 018-471 5026

text: Magnus Alsne, foto: Shima Momeni m fl

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08