Testa Center och farmaceutiska fakulteten tar biovetenskapen till nästa nivå

2021-01-20

Vid Testa Center har farmaceutiska fakultetens forskare och lärare tillgång till högkvalitativa laboratoriemiljöer. Här möter de den infrastruktur och expertis som krävs för att ta innovationer och studenter till nya höjder.

Testa Center, invigt hösten 2018, är en innovationsmiljö och testbädd placerad vid Cytivas site i Uppsala. I industriella laboratoriemiljöer utförs bland annat uppskalning av biologiska processer, vilket ger möjlighet att redan i ett tidigt skede pröva nya idéers potential och därmed reducera riskerna längs vägen till färdig produkt.

– Forskare och lärare vid Uppsala universitet har tillgång till Testa Centers infrastrukturer och expertis totalt 25 veckor per år. Här erbjuds utrustning och tillfälle att bygga nätverk utanför akademin som vi inte kan tillhandahålla i universitetets egna miljöer. Allt fler upptäcker de mervärden det rymmer, vi mottar många intressanta uppslag och beläggningen ökar stadigt, säger Göran Alderborn, professor i läkemedelsteknik och projektledare för farmaceutiska fakultetens verksamhet vid Testa Center.

Samverkansavtalet med Cytiva låter även Uppsala universitet förlägga utbildningsmoment till Testa Center. Erik Jacobsson är Farmaceutiska fakultetens koordinator för aktiviteter vid centret, och har hjälpt flera lärare att ge sina studenter möjlighet att besöka miljön. Våren 2021 återvänder han till Testa Center med en introduktionskurs i kromatografi.

Erik Jacobsson, Farmaceutiska fakulteten

– Vi genomför utbildningar vid Testa Center sedan två år. Kursen i kromatografi är ett återkommande samarbete med Cytiva, där deras medarbetare leder både föreläsningar och laborativa moment. Dessutom inkluderar varje besök en guidning genom deras högteknologiska miljöer – även om de just nu måste ske digitalt, och studenterna är genomgående oerhört positiva, berättar Erik Jacobsson.

Att öppna Testa Center för praktisk träning och fördjupade praktiska experiment är centralt för att säkerställa framtida kompetens inom svensk bioproduktion. Här interagerar studenter med teknisk expertis och får betydelsefull erfarenhet av industriella processer. För Uppsala universitet och dess pedagoger ger det utrymme att utveckla nya program med fokus på storskalig produktion av bioläkemedel.

– Mina främsta drivkrafter är nyfikenhet, forskning och förståelse för hur biologiska system fungerar, vilket gör Testa Center till en perfekt miljö. Här möts studenter, entreprenörer, forskare och företag för att stärka värdet i nya, spännande innovationer och att korta avståndet till kommersialisering och samhällsnytta. Här är ingenting omöjligt, konstaterar Jesper Hedberg, verksamhetschef vid Testa Center.

Sara Mangsbo, biträdande universitetslektor och forskningsledare i immunonkologi, tillhör de forskare som utvecklat sina idéer vid Testa Center. Här har hon tillsammans med sitt team stegvis skalat upp produktionen av ett protein från en stabil cellinje, framtagen i samverkan med SciLifeLabs läkemedelsplattform.

– Vårt arbete vid Testa Center har varit mycket värdefullt för oss. Att röra sig i skärningspunkten mellan forskning och produktion har ökat vår förståelse för vad som fungerar och vad som inte gör det. Jag hävdar att samarbete utgör den rakaste vägen framåt, och det perspektivet präglar både SciLifeLab och Testa Center som har bistått med ovärderligt stöd, säger Sara Mangsbo.

Du som är forskare eller lärare vid Uppsala universitet och vill utföra arbete eller utbildningsmoment vid Testa Center är välkommen att kontakta Erik Jacobsson eller Margareta Krabbe för att presentera din idé.

– Det första steget är ett gemensamt möte med Jesper Hedberg vid Testa Center för diskussion kring hur vi bästa tillvaratar ditt förslag. Vi kan också arrangera studiebesök för dig och ditt team i deras laboratoriemiljö. Efterfrågan är stor, så var gärna ute i god tid, men centrets representanter är tillmötesgående så det mesta kan lösas, säger Erik Jacobsson.

FAKTA

  • Testa center är Sveriges testbädd och innovationscenter inom bioprocessteknologi för forskare, studenter och företag som vill testa och industriellt skala upp innovationer i produktionen av biologiska läkemedel.
  • Vid Testa Center erbjuder Uppsala universitet studenter utbildning i bioprocess- och läkemedelsutveckling, parallellt har universitetets forskare tillgång till centrets moderna utrustning inom bioteknisk processindustri.
  • Introduktionskursen i Kromatografi ges inom ramarna för Biologiska läkemedel 2020/2021 (7,5 hp)

MER INFORMATION

Se video om Testa Center

KONTAKT

Erik JacobssonErik Jacobsson
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
erik.jacobsson@farmbio.uu.se


Margareta Krabbe
Institutionen för biologisk grundutbildning
Margareta.Krabbe@ibg.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Testa Center m fl

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04