Nya rön om biverkningar vid L-Dopabehandling av Parkinsons sjukdom

2021-01-13

Att behandla Parkinsons sjukdom med L-Dopa ger med tiden försämrad effekt och biverkningar i form av okontrollerade rörelser. Nu kopplar forskare vid Uppsala universitet den negativa utvecklingen till felaktig ämnesomsättning av L-Dopa i hjärnan.

Parkinsons sjukdom tillhör våra vanligaste neurodegenerativa sjukdomar med 2 000 nya fall i Sverige per år. Sjukdomen föranleds av att nervceller som producerar dopamin långsamt dör. Behandling med L-Dopa, ett förstadium till dopamin, fungerar ofta bra men effekten avtar över tid. Sidoeffekter som snabba skiftningar mellan stelhet och allt mer okontrollerade rörelser är vanliga. Symtomen kan bli invalidiserande, men vilka neurokemiska mekanismer som orsakar dessa är alltjämt okänt.

Elva Fridjonsdottir, PhD student
Elva Fridjonsdottir, farmaceutiska fakulteten

– Vi har med masspektrometrisk avbildning jämfört hjärnvävnad från individer med Parkinsons-symptom och motoriska störningar till följd av kronisk L-Dopabehandling respektive individer där samma behandling inte orsakat biverkningar. I gruppen med motoriska störningar upptäckte vi abnormt förhöjda nivåer av L-Dopa och 3-O-metyldopa, en produkt som bildas när L-Dopa bryts ner till dopamin, säger Elva Fridjonsdottir, doktorand vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap.

Höjda nivåer uppmättes i alla undersökta hjärnregioner utom i Striatum, den region som hittills antagits vara central vid L-Dopa-framkallade rörelserubbningar. Detta indikerar att de motoriska störningarna sannolikt uppstår genom direkt påverkan av L-Dopa och/eller dopamin i en annan region av hjärnan.

Per Andrén, farmaceutiska fakulteten
Per Andrén, farmaceutiska fakulteten

– Våra resultat visar L-Dopa kan agera på egen hand i hjärnan och har en direkt roll vid motoriska störningar. Däremot är den mekanism som leder till ofrivilliga rörelser fortfarande oklar och kräver fortsatt forskning, men på sikt är vi övertygade om att våra fynd kommer att tillföra viktig kunskap vid behandling av avancerad Parkinsons sjukdom, säger Per Andrén, professor vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap.

Studien är utförd i samarbete mellan Per Andrén och Dr Erwan Bézard, Université de Bordeaux i Frankrike. Artikeln Mass spectrometry imaging identifies abnormally elevated brain L-DOPA levels and extrastriatal monoaminergic dysregulation in L-DOPA–induced dyskinesia är publicerad i Science Advances.

Mer information

Kontakt

KONTAKTa Per AndrénPer Andrén, professor i Medicinsk masspektrometri
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
per.andren@farmbio.uu.se, 070-1679334

foto: Mikael Wallerstedt, Matton

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08