Ny avhandling utforskar svampdjurens evolution i Antarktis och djuphavet

2020-12-11

Torsdag 17 december kl 13.00 försvarar Vasiliki Koutsouveli, doktorand vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap, sin avhandling med fokus på ekofysiologiska och evolutionära aspekter av svamparter från Antarktis och djuphavet. Välkommen att delta online via Zoom.

Vasiliki Koutsouveli, institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Vasiliki Koutsouveli, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Mycket lite är känt om de ekofysiologiska och evolutionära aspekterna av svampdjuren i Antarktis grunda vatten och Nordatlantens djupa delar. Detta trots att de utgör grundstenar i sina livsmiljöer. I sin avhandling Sex, Molecules, and Gene control. Ecophysiological and evolutionary aspects of key sponge species from Antarctic shallow waters and the deep sea presenterar Vasiliki Koutsouveli ny kunskap om dessa svampars reproduktion och de molekylära verktyg som reglerar deras könscellsalstring ur ett evolutionärt perspektiv.

– Svampar är centrala i vår förståelse av djurens utveckling. I min forskning har jag bland annat undersökt reproduktionsstrategier hos ett flertal svamparter. De resultat jag nu lägger fram kan ge viktig information för dels utformning av bevarandestrategier i Antarktis utsatta områden, dels för vår förståelse av utvecklingen av sexuell reproduktion hos djur. De kan också ge bättre förståelse av den kemiska ekologin hos djuphavssvampen Phakellia ventilabrum, vilket kan utgöra grund för framtida jämförande analyser över arter, säger Vasiliki Koutsouveli.

Mer information

Ladda ned  Avhandlingen Sex, Molecules, and Gene control

Delta vid disputationen

Anslut online  https://uu-se.zoom.us/j/67427889269 torsdag 17 december kl 13.00

Kontakt

Vasiliki Koutsouveli, Uppsala universitet Institutionen för farmaceutisk biovetenskapVasiliki Koutsouveli, Uppsala universitet
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
vasiliki.koutsouveli@farmbio.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: privat

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04