Miljonanslag ska ge ny metod att diagnosticera och behandla inflammatorisk tarmsjukdom

2020-12-09

Hallå där… Alexandra Teleki, forskare i läkemedelsformulering, som erhåller 2 miljoner euro av European Research Council för att utveckla en ny metod att diagnosticera och behandla inflammatoriska tarmsjukdomar hos barn.

Alexandra Teleki, forskare i läkemedelsformulering
Alexandra Teleki, forskare i läkemedelsformulering

Hur ska ni använda anslaget från ERC?
– Kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar omges av stora utmaningar. Dels behövs ökad kunskap om vad som driver dem, men också effektiva verktyg för diagnos och behandling. Historiskt har de främst förekommit i Europa och Nordamerika, men sprider sig nu i bland annat Asiatiska länder. Var fjärde utvecklar sjukdomen redan som barn, men de metoder vården har att tillgå medför påtagliga risker för en ung kropp. Det ska vi ändra på.

Hur kommer ni att gå tillväga?
– Idag krävs en endoskopisk undersökning med provtagning av biopsier då barnet sövs för att identifiera var i mag-tarmkanalen och hur aktiv en inflammation är. Därpå kan vården anpassa läkemedelsbehandlingen och som bäst dämpa inflammationen. Vi vill möjliggöra en övergång till magnetisk resonanstomografi, som görs utan vare sig fysiska ingrepp eller röntgenstrålning. Det ska vi göra med en nanopartikel som lokaliserar inflammationen och avgör dess aktivitet. Med nanopartiklar ska vi även transportera läkemedel och frigöra rätt dos lokalt i mag-tarm kanalen. Partikeln i sig administreras oralt och är biokompatibel och giftfri, vilket underlättar behandling i hemmet.

Vad gör att ni kommer att lyckas?
– Den partikel vi utgår från är enkel att producera och flexibel i storlek och sammansättning. Vår på pappret största utmaning är att identifiera biomarkörer som indikerar inflammatorisk tarmsjukdom och partikeln kan binda till i mag-tarm kanalen, men även här ser det mycket lovande ut. Vi publicerade nyligen en studie i vilken vi kartlagt prekliniska biomarkörer som uppfyller det vi behöver. Vi har också knutit till oss en mycket kompetent projektgrupp med ledande miljöer vid Uppsala universitets farmaceutiska och medicinska fakulteter, SciLifeLab, Akademiska barnsjukhuset och University of Florida. Sammantaget gör det mig trygg i att vi kommer att nå framgång.

Vilken betydelse kan ert arbete få inom vården?
– Att som barn utveckla inflammatorisk tarmsjukdom är idag en på alla sätt krävande och traumatisk upplevelse. Vi vill förenkla och effektivisera den diagnostisering och behandling de måste genomgå, och hoppas naturligtvis att våra resultat ska kunna tillämpas även på vuxna patienter. Vår ambition är att tekniken också ska kunna appliceras på diagnosticering av koloncancer – för vilket inflammatorisk tarmsjukdom är en viktig indikator, och har därför inlett samarbete med cancerforskare vid Umeå universitet.

Fakta

  • Projekt MAGNETO: Nanoengineered magnetoresponsive diagnosis and personalized treatment of pediatric inflammatory bowel disease pågår 2021–2025
  • Arbetet finansieras av European Research Council med ett ERC Consolidator Grant om 2 miljoner euro.
  • Arbetet leds av Alexandra Teleki, farmaceutiska fakulteten, SciLifeLab och Uppsala universitet.
  • I arbetsgruppen ingår
  • Christel Bergström och Per Artursson, farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet
  • Mia Phillipson, medicinska fakulteten, Uppsala universitet
  • Niklas Nyström & Mattias Paulsson, gastroenterologiavdelningen, Akademiska barnsjukhuset
  • Carlos Rinaldi, Department of Chemical Engineering, University of Florida

Mer information

Kontakt

Alexandra Teleki, Bitr. universitetslektor
Institutionen för farmaci
alexandra.teleki@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Teleki Lab

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04