Här utbildas läkemedelsexperterna som effektiviserar den svenska vården

2020-11-20

Med uppdraget att optimera varje patients läkemedelssituation har de kliniska apotekarna på kort tid blivit en välkommen förstärkning i Regionernas vårdteam. Vid Uppsala universitet ges Sveriges enda magisterprogram i klinisk farmaci, och efterfrågan på studenternas kompetens är stor.

I takt med att vi människor lever allt längre hinner vi också drabbas av fler sjukdomar. Med ohälsa ökar behovet av läkemedelsbehandlingar, och ju fler förskrivna läkemedel vi tar desto större blir risken för läkemedelsrelaterade problem. I läkarens uppdrag ingår medicinskt ansvar för varje patient, men sedan år 2012 anställer Region Uppsala kliniska apotekare: Farmaceuter som med sin expertis hjälper vårdteamet att se helheten i den enskilde patientens läkemedelssituation. Med framgångarna har andra Regioner valt att följa Uppsalas exempel, och idag är efterfrågan på de kliniska apotekarna stor.

Maria Swartling, institutionen för farmaci

– Vid Uppsala universitets magisterprogram i klinisk farmaci, landets enda utbildning för kliniska farmaceuter, erbjuder vi tjugo platser för hel- eller deltidsstudier. Det här är fortfarande ett relativt ungt yrke, så forskning, profession och undervisning utvecklas hand i hand. För närvarande samarbetar vi med tolv regioner kring verksamhetsförlagd utbildning, och för en kontinuerlig dialog kring vilka kunskaper de som arbetsgivare efterfrågar, berättar Maria Swartling, lärare och doktorand vid institutionen för farmaci.

Programmet attraherar främst nyutexaminerade apotekarstudenter och farmaceuter vid apotek och myndigheter som vill ta steget till vården, men också kliniska apotekare som redan tjänstgör i Regionerna och vill förkovra sin kunskap ytterligare. Utbildningens flexibla upplägg med fokus på distansstudier, praktikplatser över stora delar av landet och utrymme att välja studietakt kombinerat med en gynnsam arbetsmarknad bidrar till ett stadigt och högt söktryck.

– Många av våra studenter lockas av det patientnära arbetet, men en lika viktig uppgift för den kliniska faramceuten är att bidra till vårdens och yrkets utveckling. Idag är vi fem lärare med förankring i forskning och klinik som undervisar vid programmet. I samverkan med handledare vid Regionerna bistår vi studenterna att självständigt identifiera och utföra ett fördjupningsprojekt med långsiktig relevans för den klinik där de gör sin verksamhetsförlagda utbildning, säger Maria Swartling.

Emma Hargeby, Region Gotland

Vid Region Gotland arbetar Emma Hargeby som klinisk farmaceut. Hon var tidigare anställd vid Akademiska sjukhuset med ansvar att stämma av läkemedelslistor, men upplevde att hon hade kompetensluckor att fylla. Under två år kompletterade Emma sina kunskaper vid magisterprogrammet i klinisk farmaci. Efter examen var hon redo att flytta hem till Gotland för att bli öns enda inom sin profession.

– Att arbeta i en mindre Region innebär att uppgifterna varierar. Merparten av min tid gör jag underlag till läkemedelsgenomgångar, främst vid Visby lasarett men också vid vårdcentraler runt om på Gotland. Jag har även administrativa arbetsuppgifter och deltar i Läkemedelskommittén på Gotland. Rollen är väldigt fri, vilket gör det skönt att ha nätverket och kunskaperna från utbildningen i klinisk farmaci att luta sig mot, berättar Emma Hargeby.

År 2017 utvärderades magisterprogrammet i klinisk farmaci. Omdömet var tydligt positivt med extra plus i kanten för effektiv växelverkan mellan teori och praktik och utbildningens starka yrkesanknytning. Det självständiga fördjupningsprojekt varje student utför ger grund för en akademisk karriär – så sent som november 2020 disputerade en alumn vid Umeå universitet – men också kompetens att efter examen bedriva egna studier och publiceringar som medarbetare i Regionerna.

– Vi närmar oss en utvärdering bland våra samverkanspartners i Regionerna, men vet redan nu att våra alumner utmärker sig genom att snabbt bli självständiga i sina yrkesroller. Vi ser det som ett kvitto på att programmet ger relevant kunskap, och ska härnäst öka kopplingen till primärvården, bland annat via placeringar av den verksamhetsförlagda utbildningen. Vi ser hur en majoritet av Regionerna nu stärker sin kompetens inom klinisk farmaci, och det är uppenbart att vår profession på kort tid blivit en självklar och väl integrerad del av landets vårdteam, konstaterar Maria Swartling.

Mer information


Kontakt

Maria Swartling, programsamordnare, doktorand
Institutionen för farmaci, Uppsala universitet
maria.swartling@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Farmaceutiska fakulteten

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08