Se webinarium om de möjligheter Testa Center erbjuder

2020-11-18

Vid Testa Center har Uppsala universitets forskare och studenter tillgång till modern utrustning för läkemedels- och bioprocessutveckling. I detta webinarium från Innovationsveckan tar du del av erfarenheter och framgångsexempel.

Studenter vid Testa Center

Uppsala universitet har tjugofem veckor varje år tillgång till Testa Centers laboratorier för bioteknisk processindustri. Avtalet har öppnat nya möjligheter inom forskning, utbildning och innovation – i synnerhet inom läkemedels- och bioprocessutveckling.

Vid Innovationsveckan 2020 möttes forskare och studenter vid Uppsala universitets och medarbetare vid Testa Center för att berätta om sina erfarenheter i detta webinarium som du nu kan se online.

I webinariet medverkar bland andra Jesper Hedberg, föreståndare vid Testa Center, Sara Mangsbo, forskningsledare i immunonkolog vid Farmaceutiska fakulteten, samt Elin Eriksson, student som använt Testa Center för laborativa moment.

Fakta

  • Testa center är Sveriges testbädd och innovationscenter inom bioprocessteknologi för forskare, studenter och företag som vill testa och industriellt skala upp innovationer i produktionen av biologiska läkemedel.
  • Vid Testa Center erbjuder Uppsala universitet studenter utbildning i bioprocess- och läkemedelsutveckling, parallellt har universitetets forskare tillgång till centrets moderna utrustning inom bioteknisk processindustri.

Mer information

Kontakt

Kontakta Erik JacobssonErik Jacobsson, koordinator
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
erik.jacobsson@farmbio.uu.se

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04