SSF sätter fokus på Erik Janssons forskning i ny film

2020-11-16

Erik Jansson, forskare vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap, berättar i en ny film från Stiftelsen för Strategisk Forskning om arbetet med att öka vår kunskap om kroppens signalsystem mellan hjärna och celler.

När vår hjärna vill att en cell ska utföra en uppgift, skickar den ut signaler som tas emot av cellens G-proteinkopplade receptorer. Med ny kunskap om hur signalsystemet fungerar lägger Erik Jansson och hans forskare vid Uppsala universitets farmaceutiska fakultet grund till nya läkemedel mot sjukdomar som Schizofreni och Parkinsons.

I denna nyproducerade film från Stiftelsen för Strategisk Forskning berättar Erik Jansson mer om sitt arbete.

Mer information

Kontakt

Erik JanssonErik Jansson, biträdande universitetslektor
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Erik.Jansson@farmbio.uu.se, tel 018-471 4446

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08