Sara Mangsbo erhåller SITC Team Science Award

2020-11-16

Sara Mangsbo, forskare vid farmaceutiska fakulteten, tilldelas 2020 SITC Team Science Award för sina vetenskapliga bidrag till att etablera nya cancerbehandlingar.

sara mangsbo, Farmaceutiska fakulteten
Sara Mangsbo, Farmaceutiska fakulteten

Sara Mangsbo, forskningsledare inom immunonkologi, erhåller SITC Team Science Award 2020 för sina betydelsefulla bidrag till att integrera immunterapi som en standardbehandling för cancer. Priset delas ut av den medlemsdrivna organisationen Society for Immunotherapy of Cancer.

– Priset uppmärksammar vårt arbete i Kees Meliefs forskargrupp, som jag var delaktig i under min tid som postdoktor i Nederländerna. Både fältet och de team som arbetar med syntetiska långa peptidbaserade läkemedel växer, och det är definitivt en laginsats. Translationella studier är centrala framöver, likaså att få data från fas 2 och 3-studier. Jag ser verkligen fram emot resultaten de kommande fem åren inom detta specifika behandlingsområde. Tack vare vetenskapliga förebilder som Kees Melief och Gustav Gaudernack tar vi både kunskap och vård framåt, säger Sara Mangsbo.

För närvarande utvecklar Sara Mangsbos forskargrupp vid Uppsala universitet en teknik med potential att snabbt och kostnadseffektivt hjälpa människokroppen att skapa nya T-celler och finjustera dem för att attackera tumören i dess egen mikromiljö.

”Vi kommer nu att i bolagsform testa teknikens fulla kapacitet för individuella behandlingar och dess betydelse mot återfall,” säger Sara Mangsbo, som nyligen även tilldelades Uppsala universitets innovationspris Hjärnäpplet 2020.

Mer information


text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04