Vetenskapsrådet anslår 6,6 miljoner till Daniel Globisch och Ola Spjuth

2020-11-11

Daniel Globisch och Ola Spjuth, forskare vid Uppsala universitets farmaceutiska fakultet, erhåller totalt 6,6 miljoner kronor i Vetenskapsrådets utlysning. Naturvetenskap och teknikvetenskap. Anslagen betalas ut under perioden 2020–2024.

Daniel Globisch och Ola Spjuth, forskare vid Uppsala universitet
Daniel Globisch och Ola Spjuth, farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet

Daniel Globisch, forskare i kemisk biologi för biomarkörer, erhåller 3,2 miljoner kronor till projektet Unika kemiska biologiska metoder för undersökning av tarmflorans metabolism: Avancerad metabolomik för identifiering av biomarkörer för bukspottkörtelcancer.

– Vårt arbete kommer att fokusera på att lokalisera hittills okända metabolitmarkörer som det första avgörande steget för bättre diagnostik av bukspottkörtelcancer. Vi kommer att utveckla och använda unika metoder i gränslandet mellan kemi och biologi i syfte att övervinna tidigare begränsningar vid identifiering av metabolomik-baserade biomarkörer, säger Daniel Globisch.

Ola Spjuth, professor i farmaceutisk bioinformatik, erhåller 3,4 miljoner kronor till projektet Autonom fenotypisk läkemedelsprofilering.

Lab Ola Spjuth
Ola Spjuth i laboratoriet vid BMC

– Syftet med vårt projekt är att utveckla ett intelligent system för fenotypisk cellprofilering. Systemet ska autonomt kunna föreslå nästa experiment som tillför mest information, utföra experimentet med hjälp av ett automatiserat laboratorium, lära av resultaten och därefter upprepa processen. Det system vi utvecklar kommer vi att använda för identifiering av nya läkemedelskombinationer för precisionsmedicin inriktad på cancersjukdomar i stödjevävnader.

Ola Spjuth erhåller även 2 280 000 kronor till projektet Systematisk fenotypisk profilering av celler i farmakologisk säkerhetsbedömning i Vetenskapsrådets utlysning Medicin och hälsa.

Vetenskapsrådet mottog totalt 1 668 ansökningar i utlysningen Naturvetenskap och teknikvetenskap. Av dessa beviljades 324 anslag om totalt närmare 1,1 miljard kronor.

Mer information

Läs även


text: Magnus Alsne, foto: lab Globisch, lab Spjuth 

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04